اعتصاب در شرکت راهسازی سداد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٠٠ کارگر شرکت سداد، مجری زیر سازی جاده راه آهن مبارکه اصفهان به سفید دشت چهارمحال بختیاری از ١٦ خرداد دست به اعتصاب زده و کارگاه را ترک کرده اند. اعتصاب به دلیل پرداخت نشدن حقوق های اسفند، فروردین، اردیبهشت می باشد. از موارد تخلف این شرکت رعایت نکردن قوانین کار از جمله پرداخت نکردن کامل ساعت های اضافه کاری و روزهای جمعه و روزهای تعطیلات رسمی و دیگر مزایای قانونی است.

این اولین بار نیست که این شرکت دچار اعتصاب می شود. در دو سال گذشته بارها کارگران در مقابل استانداری اصفهان تجمع نموده اند. رانندگان، تعمیرکاران و کارگران این شرکت اعلام کردند تا پرداخت کامل حقوق و مزایای عقب افتاده به کار باز نخواهند گشت.