سفره همه کارگران در جهان یکی است(۱۶) حمایت کارگران فرانسوی از کمپین ۱۴-۱۴

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از اعلام حمایت کارگران فلزکار سوئدی و انگلیسی از اعتصاب ۱۴-۱۴ کارگران پروژه ای و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، بزرگترین فدراسیون کارگری فرانسه هم از این اعتصاب حمایت کرد.

نامۀ همبستگی فدراسیون معدن و انرژی «ث.ژ.ت.»، کنفدراسیون سندیکایی فرانسه با کارگران پروژه ای اعتصابی در میدان های نفت و گاز ایران

به کارگران پروژه ای اعتصابی در میدان های نفت و گاز ایران
همکاران و رفقای گرامی،

به نمایندگی از فدراسیون معدن و انرژی «ث.ژ.ت.»، کنفدراسیون سندیکایی فرانسه، بدینوسیله حمایت کامل و تزلزل‌ناپذیر خود را از مبارزه مشروع شما برای شرایط کاری مناسب و عادلانه اعلام می‌کنیم. عزم راسخ و شجاعت شما در برابر سختی‌ها، نیاز فوری به تغییرات گسترده برای تحقق خواسته‌هایتان را نشان می‌دهد.

مبارزه شما برای ساعات کار معقول که به زندگی شخصی شما احترام می‌گذارد، ضروری است. ساعات کار طولانی بدون توجه به سلامت و رفاه کارگران دیگر قابل قبول نیست. اتخاذ تدابیری برای تضمین ساعات کار منصفانه که تعادل سالمی را برای کارگران فراهم کند، امری ضروری است.
قراردادهای موقت و ناایمن، یکی دیگر از واقعیت‌های غیرقابل قبولی است که شما به طور روزانه با آن مواجه هستید. هر کارگری سزاوار امنیت شغل ثابت و شرایط قراردادی خوب است که به کرامت و حقوق او احترام بگذارد. چنین قراردادهایی جایی در محیط کاری که به افراد احترام می‌گذارد، ندارند.
درخواست شما برای دستمزد عادلانه متناسب با مهارت و تلاش، بیش از هر چیز مشروع است. هر کارگری باید به طور عادلانه، در مقابل تخصص و تعهد خود، دستمزد دریافت کند. دستمزد عادلانه نه تنها حق است، بلکه شرط اساسی برای ایجاد انگیزه و رضایت شغلی است.
شرایط محیط زیست و سلامت در محل کار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همه حق دارند در محیطی سالم و ایمن، به دور از خطرات بهداشتی کار کنند. برای تضمین ایمنی و رفاه همه، باید استانداردهای بهداشت به طور دقیق رعایت شود.
رفاه کارکنان، از جمله شرایط آب و هوایی قابل تحمل با تهویه مطبوع مناسب، یک نیاز اساسی است. دماهای شدید بدون اقدامات حفاظتی مناسب می‌تواند عواقب جدی برای سلامتی و بهره‌وری کارمندان داشته باشد. ضروری است اقداماتی برای تضمین شرایط کاری ایمن و انسانی انجام شود.
مبارزه شما عادلانه است و سزاوار شنیده شدن است. شما در این مبارزه تنها نیستید. بسیاری از صداها در سراسر جهان به صدای شما در مطالبه عدالت، انصاف و احترام به حقوق کارگران می‌پیوندند. ما از شما حمایت کامل می‌کنیم و امیدواریم خواسته‌هایتان به سرعت و به طور مثبت مورد توجه قرار گیرد.
با همبستگی
فدراسیون معدن و انرژی «ث.ژ.ت.»

اول ژوئیه ٢٠٢٤ (١١ تیرماه ١٤٠٣)
 

ارتباط با ادمین@Sfelezkaran :

کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران