سفره همه کارگران یکی است(۱۷) کمپین قدرتمند ۱۴-۱۴

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در هفدهمین روز از کمپین قدرتمند سراسری کارگران پروژه ای اطلاع یافتیم ۱۱۰- داربست بندان پارس قدرت چابهار به همراه فورمن خود اصغر موسوی به کمپین پیوسته اند.
تمامی تلاش های کارفرمایان برای پیدا کردن کارگر جهت فعال نمودن کارگاههای خود با شکست روبرو شده است تا آنجا که در اندیمشک کمکی و سنگزن و تکزن را به زور برای کار در فولاد زاگرس و پتروشیمی کیمیا با حقوق کمی بالاتر از وزارت کار مهیا می کنند. شایعه است که این کار با فشار فرمانداری صورت گرفته است. اما کارگران برای آنکه خجالت زده همکاران اعتصابی خود نشوند چند روزی کار کرده بعد از پروژه خارج می شوند.
اوضاع آن قدر خراب است که علی خان هفشجانی در پالایشگاه اصفهان جوشکاران دیگر پروژه ها را مجبور می کند به جای جوشکاران اعتصابی شرکت جهان پارس کار کنند که تاکنون ثمری نداشته است.

اکیپ های پیمانکاران سلحشور و حیدری ایذه ای با بی اعتنایی به کمپین و برادران اعتصابی خود تلاش دارند با چند کارگر غیرفنی در پتروشیمی کیمیا اندیمشک و فولاد زاگرس کمپین را به شکست بکشانند. زهی خیال باطل که جز بدنامی برایشان ثمری ندارد.
به کارگران شرکت محمدیان خط لوله گرمسیری واقع در سومار و مهران در مورد کمپین ۱۴-۱۴ اطلاع رسانی کنید این برادران با کمترین حقوق، بدترین غذا و آب آشامیدنی و ۲۴/۶ آن هم در این دمای ۵۵ درجه کار می کنند و خبری از کمپین ندارند.
همچنان گفتگو با کارگران و تشویق آنان برای پیوستن به کمپین تنها راهکار است.
هیچ کارگر با شرفی به جای برادر اعتصابی خود سرکار نخواهد رفت.

کارگر متحد همه چیز ، کارگر متفرق هیچ چیز