انتخابات یا انتصابات!!؟؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ۱۷ تیرماه صبح ساعت ۶ از سامانه برگزاری الکترونیک و آنلاین انتخابات نفت و گاز پیامکی با این متن به همه کارگران روی آب و خشکی سکوهای صادرات گاز ارسال گردیده است:«همکار گرامی لطفن در انتخابات نماینده کارگری شرکت نفت و گاز از ساعت ۶ الی ۱۴ از طریق لینک زیر اقدام کنید» و متعاقب آن لیستی از نمایندگان دست چین خود را به کارگران فرستادند. کارگران اعلام کردند:« این چه جور انتخاباتی است که یک روزه و با لیستی از کاندیداهایی که برای کارگران ناشناس هستند می خواهید برگزار کنید» که پاسخ شنیدند:« از آبان ماه سال گذشته امروز تعیین شده و بنری هم در رستوران شرکت اطلاع رسانی نموده بودیم»
کارگران می گویند:« ما که روی آب و سکوهای صادرات گاز هستیم چگونه باید مطلع می شدیم. در ضمن حتا نمایندگان سابق هم از این انتخابات بی اطلاع هستند»

کارگران ۲۴ سکوی صدور گاز از جمله کارگران شرکت افق جهان پارس و فاتح صنعت این انتخابات را تحریم کردند چون نام مطالبه گری چون ندیم آقایی نیز در این لیست کذایی نبود.
کارگران به آقایان مهندس مهران پور و مظاهری مسوولین اداری رفاهی و مسوول این انتخابات گفتند:« به این لیست رای نمی دهیم و این رای گیری از نظر ما باطل است.»

به راستی مسوولین شرکت نفت و گاز از چه می ترسند که چنین انتصابات خلاف قانون را ترتیب مى دهند.