*سفره همه کارگران یکی است (۱۸) کمپین قدرتمند ۱۴-۱۴*

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در هژدهمین روز از کمپین قدرتمند سراسری کارگران پروژه ای خبرها حاکی از بسته شدن قراردادهای ۱۴-۱۴ در پتروشیمی هرمز است که ما منتظر انتشار این قراردادهای این عزیزان هستیم.
تلاش های بی نتیجه شرکت های که کارگرانشان در اعتصاب هستند حاکی از این است که تاکنون نتوانسته آند اعتصاب شکنی پیدا کنند و بطور مرتب کارگران خود را به اخراج تهدید می کنند. به عنوان مثال در توسعه فولاد گل گهر سیرجان شرکت های سپیددانه، نگین تیان پارس، شرکت فرزان، کارگری به شرکت بازنگشته و دلیل آن تصمیم این کارگران به اجرا شدن مقررات کمپین ۱۴-۱۴ و پیدا شدن خبری از بهرامی و رحیمی کارگران بازداشت شده هستند. به همین خاطر شرکت های ذکر شده کارگران را تهدید کرده آند که اگر تا فردا دوشنبه به سرکار برنگردند همگی را اخراج خواهند کرد. البته شایع است که شرکت ها تلاش دارند با همدستی فورمن ها و سرپرستان قراردادهای قلابی ۱۴-۱۴ درست کرده کارگران را فریب داده به سرکار بکشانند که تاکنون موفق به این پدرسوخته بازی نشده اند.

در ترفندی دیگر شرکت زیگورات نفت آفتاب شیرین کن بندرعباس تنها توانسته است ۶۰ نیروی بدرد نخور افغانی جذب کار کنند تا نشان دهد که کارگاه فعال است. یا پیمانکار اکبر محمدی نیا در شرکت پسکرانه پتروشیمی پادجم عسلویه چهره کارگرانش را چفیه پیچ کرده به سرکار می برد تا شناخته نشوند. متاسفانه این کارگران چفیه پیچ شده اهل مسجد سلیمان قهرمان و ایذه همیشه سرفراز هستند. تف به شرفتان که با حیثیت شهر سربلندتان برای لقمه ای نان به چنین پستی تن می دهید.
آنچه معلوم است کمپین با قدرت به راه خود ادامه می دهد و این بازی های کثیف نمی تواند عزم کارگران اعتصابی را متزلزل کند. باز هم می گوییم دوستان، با پیروزی کمپین ۱۴-۱۴ به اندازه کارگرانی که قبل از کمپین سرکار بودند، کارگر بیکار به سرکار خواهد رفت و حتمن پروژه ها با کمبود نیرو مواجه خواهند شد پس نگران نباشید و محکم بمانید.

درود احترام به ارسلان امینی کارگر جوشکار و پایه گذار کمپین و فرزند خلف مردم قهرمان ایذه
درود و احترام به سپهر و پیمان حسنوند کارگران داربست بند و ستون های محکم کمپین های سابق
درود و احترام به همه همسران کارگران اعتصابی که با همه نداشته ها و رنج های همسرانشان، فداکارانه زندگی می کنند.

پیروز و قدرتمند باد کمپین ۱۴-۱۴ و سندیکای کارگری

کارگر متحد همه چیز ، کارگر متفرق هیچ چیز
 

کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران