*سفره همه کارگران یکی است!(۲۰) کمپین قدرتمند ۱۴-۱۴*

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با تمامی کارشکنی های صورت گرفته از سوی پیمانکاران ، کمپین همچنان قدرتمندانه و محکم ایستاده است. تفرقه اندازان، عوامل نابکار پیمانکاران و متاسفانه افراد مردد و سست عنصر تلاش دارند با دلسرد کردن نیروها و پخش خبرهای دروغ، کارگران اعتصابی را به کار برگردانند و کمپین ۱۴-۱۴ را به شکست بکشانند.
اما خبرها حاکی از این است که در شرکت کیان سازه بنوار از پترو پالایش کنگان سایت۱ تمامی نفرات از جوشکار گرفته تا مونتاژکار، بنا، نقاش، اسکافلبند، ابزار دقیق، فیتر، اداری، داربست بند، قالب بند….همچنان محکم در اعتصاب هستند و اعلام کرده آند تا پیروزی کمپین در خانه خواهند ماند و با کارگران بیکار برای بستن قرارداد ۱۴-۱۴ به سرکار بر خواهند گشت.

شرکت سبز آب اندیمشک چه پیمانکار و چه دفتر فنی و امور مالی هر روز به کارگران زنگ می زنند که:« اگر سرکار برنگردید شما را اخراج خواهیم کرد و به جایتان نیرو می آوریم» از سوی دیگر کارفرمای اصلی به مدیران شرکت سبز آب اطلاع داده است که:«اگر تا چند روز دیگر موفق به فعال کردن کارگاه نشوید شما را خلع ید می کنیم»
پیام سندیکای کارگری به کارگران سبز آب اندیمشک و سایر کارگران این است که اگر شرکت می توانست کارگری به جای شما استخدام کند تاکنون کرده بود پس کارگری حاضر به کار کردن به جای شما نشده است پس محکم بر سر پیمان خود با کمپین بمانید. با ادامه اعتصاب شما این شرکت از پروژه های نفت و گاز بیرون انداخته خواهد شد که یکی از اهداف کمپین ۱۴-۱۴ است و شرکت جایگزین هم نمی تواند قوانین کمپین را نادیده بگیرد وگرنه به سرنوشت شرکت سبز آب دچار خواهد شد چون کارگری نیست که برایش کار کند.
دوستان کارگر،
ما برای یک زندگی انسانی که بزرگ‌شدن فرزندانمان را ببینیم به دنبال اجرای کمپین ۱۴-۱۴ هستیم تا بتوانیم در ۱۴ روز استراحت به سر و سامان دادن خانواده و زندگیمان بپردازیم.
پیروزی کمپین ۱۴-۱۴ پیروزی کارگران بیکار امروزی و اعتصابیون است.
با پیروزی به پروژه ها برمی گردیم چه شاغل چه بیکار.

کارگر متحد همه چیز ، کارگر متفرق هیچ چیز