وثیقه سنگین برای مرخصی پزشکی یک ماهه، برای رضا شهابی

Reza-Shahabi-12

رضا شهابی راننده زحمت‌کش و عضو هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که بهنگام دستگیری و انتقال به زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر ضربات ماموران دچار آسیب دیدگی شدید شد و در طی ۵ سال زندان آسیب دیدگی‌اش بدتر شد بالاخره پس از دوندگی‌های بسیار همسر ایشان، در سال گذشته مهره‌های گردن و حدود یکماه قبل از ناحیه مهره‌های کمر مورد عمل جراحی سنگین قرار گرفت و هم اکنون در بیمارستان بستری است

بنا به توصیه اکید پزشک معالج و به دلیل سنگین بودن عمل جراحی قرار بود ایشان مدت ۳ماه درمان و معالجه را بیرون از زندان ادامه دهد و دوران استراحت را تحت نظر پزشکان در منزل طی کند، اما به همسر شهابی که دوندگی‌های بسیاری در این رابطه انجام داده مراجع قضایی گفته‌اند که باید ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه برای مدت یکماه مرخصی تهیه کند، با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و مستاجر بودن این کارگر زندانی تهیه این وثیقه برای نامبرده بسیار سخت و مشکل می‌باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد هم صدا با عموم رانندگان و کارگران کماکان ضمن اعلام نارضایتی از این وضعییت تحمل ناپذیر برای وی و خانواده‌اش از مسئولان قضایی می خواهند به درخواست‌های آقای رضا شهابی و خانواده او توجه نموده و آزادی بدون قید و شرط و احقاق حقوق پایمال شده کارگری وی را هر چه زودتر به سرانجام برسانند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۵ مهر ۹۳