پیام سندیکا 43 ماه دی منتشر شد

شریه پیام سندیکا،پیام آور سندیکاهای کارگری ایران بصورت چاپی و الکترونیکی شماره 43 دی 1394 منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

سرپیام

نامه ای به رییس دولت

انتخابات و سندیکاهای کارگری

احضار مسوولان سندیکای کارگران شرکت واحد

درجستجوی مراد   

گزارشهای خبرنگاران پیام سندیکا

سرمایه داری فاقد روحیه انسان دوستی است

کارگران صنعت نساجی به سندیکا احتیاج دارند

مصاحبه سایت اندیشه نو با مازیار گیلانی نژاد

آغاز حمله به دستاوردهای زحمتکشان

در محله کارگری شهرک پرند چه خبر

تشکیل طبقات اجتماعی به زبان ساده بخش سوم

هزینه عظیم مالی دولت “داعش”چگونه تامین میشود

افزایش مالیات ثروتمندان، مشکل کارگران نیست

یادی از کوشنده تا به آخر استوار جعفر نجاریان

نقش زنان و ستمی که بر آنان روا داشته می شود.

اعطای بالاترین نشان تحقیقات کاخ سفید به مونا جراحی

زنان ایرانی تفکیک جنسیتی نوشته و نانوشته را خط می زنند

اين هلا است

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک