گزارش خبرنگار پیام سندیکا از رانندگان تاکسی

رانندگی در تهران بزرگ بسیار سخت و مشقت بار است. بسیاری از مردم فکر می کنند که رانندگان تاکسی درآمد خوبی دارند.  ولیکن آیا  واقعاٌ این طور است؟ رانندگانی که در فرودگان کار می کنند به خیال خیلی از مردم بهترین درآمد ها را در میان دیگر رانندگان تاکسی دارند در صورتی که هر راننده تاکسی فرودگاه باید حداقل ماهیانه 400 هزار تومان بابت کمیسیون به تاکسی رانی بدهد. ماهانه مبلغ 110 هزار تومان بایت بیمه تامین اجتماعی، سالانه مالیات شغلی را پرداخت کند، …. بنزین،تعویض روغن، سرویس ماشین…. به اضافه اینکه ماشین هر چقدر مدلش بالاتر باشد هزینه هایش هم زیادتر است. شما بگویید  یک راننده تاکسی چقدر باید درآمد داشته باشد تا بتواند مخارج یک زندگی معمولی را تامین کند. در نظر داشته باشید که ما باید بعد از رساندن مسافر به مقصد یک راه هم خالی بیاییم.