گزارش خبر نگار پیام سندیکا از هفت تپه

روز شنبه 24 بهمن 200 کارگر نی بر سیاه ( نی های سوخته) نیشکر هفت تپه  در واکنش به پرداخت نشدن بیش از ۶ ماه حق بیمه دست از کار کشیده و جاده راه آهن را بستند. همچنین بخشی دیگر ازاین کارگران کشاورزی به قصد تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شهرشوش مسافت ۷ کیلومتری محل کار تا ورودی شهر را راهپیمایی کردند. پرداخت نشدن ۱۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمه‌ای کارگران فصلی نی برکه مربوط به سالهای ۶۸ تا ۹۰ می‌شود به این مشکلات افزوده گردیده است. شرکت کشت وصنعت هفت تپه حق بیمه سال جاری کارگران نی بر را پرداخت نکرده است. متاسفانه نمایندگان این کارگران که برای مذاکره فرا خوانده می شوند قدرت چانه زنی لازم را نداشته و با وعده های مبهم به این اعتراضات خاتمه می دهند. این کارگران در مورد بازنشستگی ، پاداش های هر ساله آخر سال، بن های کارگری کارخانه و از همه مهمتر دستمزدهایشان با کارفرمای هفت تپه آقای کاظمی اختلافات فاحشی دارند. این کارگران که هر ساله از مهر ماه به استخدام شرکت هفت تپه در می آیند تا آخر اردیبهشت کار کرده و سپس بیکار می شوند.

خبرنگار ما از تجمع های اینگونه کارگران هفت تپه تا آخر سال خبر می دهد.