بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۵

دستمزد کارگران در سالیان گذشته با انواع بهانه ها نظیر به وجود آوردن رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، تحریم ها وغیره هر سال چند برابر زیر خط فقر تعیین شده است. در حالی که مزد کارگر سهم ناچیزی از قیمت تمام شده را دارد و کارگران در بوجود آمدن شرایط نابسامان اقتصادی در کشور نقشی ندارند. متاسفانه در این سال ها شاهد رکود شدید اقتصادی در کشور هستیم و ورشکستگی کارگاههای تولیدی و صنعتی باعث فشار مضاعف بر کارگران شده و در دهه گذشته قدرت خرید کارگران به حداقل ترین سطح رسیده و کارگران توان پرداخت هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک و هزینه های درمانی و بهداشتی و آموزشی را ندارند.

دستمزد های چند برابر زیر خط فقر با هزینه های واقعی زندگی هم خوانی ندارند و سفره کارگران هر روز خالی تر از روز قبل میشود. در این آشفته بازار بیشترین بهره را کارفرمایان از کارگران می برند بطوری که حتی حقوق و دستمزد کارگران به تاخیر می افتد و کارفرمایان بطور یک طرفه حق اخراج کارگران را دارند و در بسیاری از موارد حتی هیچ قراردادی بین کارگرو کارفرما منعقد نمی شود.

یارانه های کالاها حذف میشود و بهای ناچیز پرداختی در مقابل افزایش قیمتها به عنوان یارانه نقدی و آزادسازی سرسام آور قیمت ها همه علیه کارگران و معیشت آنهاست. همه اینها در حالی اتفاق می افتد که دستمزد کارگران را متناسب با افزایش هزینه ها تعیین نمی کنند، و برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با کارگران معترض به طور روزمره جاری است. خشونتی که نسبت به کارگرانی که در راستای حقوق اولیه انسانی و قانونی و بین المللی خود تشکل های مستقل کارگری ایجاد کرده اند بسیار شدید تر از برخوردی است که با افرادی که اموال مردم را به تاراج برده اند داشته اند.

ما کارگران با عنایت به موارد فوق و به منظور اعلام نظر خود در راستای داشتن یک زندگی شرافتمندانه خواهان تعیین حداقل دستمزد بالاتر از خط فقر (که کف آن در سال جاری سه و نیم میلیون تومان در ماه است) هستیم. بدین منظور، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواهان اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد کارگران متناسب با یک زندگی انسانی و منطبق با استانداردهای متعارف و بالای خط فقر می باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد حق خود می داند برای تحقق حداقل دستمزد بالای خط فقر اقدامات مقتضی و ضروری را در دستور کار خود قرار دهد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۵ / اسفند / ۱۳۹۵

« سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و اطلاعیه مشترک انجمن صنفی صنعت گران عسلویه و اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران حمایت کرده و نظرات سندیکاهای برادر را تایید می کند. به امید گسترش همبستگی کارگری »