احکام جدید زندان برای فعالین کارگری – رضا شهابی به ١ سال زندان محکوم شد

تشدید فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری، دستگیری فعالین معترض کارگری از جمله سیاستهای دوره اخیر دولت روحانی به منظور ایجاد زمینه برای تشدید سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت و در تقابل با جنبش اعتراضی گسترده کارگری است. بنا بر خبر منتشر شده از سوی سندیکای شرکت واحد رضا شهابی از فعالین شناخته شده کارگری به یک سال زندان محکوم شد. (لینک اطلاعیه سندیکای واحد ضمیمه است).

تعیین ٦ سال حکم زندان برای اسماعیل عبدی سخنگوی کانون صنفی معلمان، تعیین ٥ سال زندان برای داود رضوی از اعضای هیات مدیره سندیکای واحد، تعیین ١ سال حبس برای عثمان اسماعیلی از فعالین کارگری در سقز، احضار ابراهیم مددی از اعضای سندیکای شرکت واحد از جمله مواردی است که اخیرا انجام گرفته است. همچنین روز سوم اسفند سه کارگر معدن طزره بهرز افروز، عباس آبادی مقدم، محمد رضا مخبریان و علی اصغر کشاورزیان بازداشت شدند. محاکمه ٩ کارگر معدن آهن بافق یزد نیز بعد از برگزاری دومین جلسه آن به ماه دیگر موکول شده است. کارگران با گسترش اعتراضاتشان در برابر این تعرضات ایستاده اند. عقب زدن این تعرضات، حمایت و پشتیبانی از کارگران زندانی امری فوری و اضطراری برای همه کارگران و کل جامعه است. ٧ تشکل کارگر ی اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در اقدام مهم و قابل توجهی ، روز ٤ اسفند طی بیانیه ای مشترک صدور احکام زندان علیه کارگران را محکوم و خواستار آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و لغو احکام محکومیت آنان شدند. در بخشی از این بیانیه تصریح شده است: ما اعلام می‌داریم تا رسیدن به خواسته‌های برحق کارگران و زحمتکشان دست از تلاش بر نخواهیم داشت. ما از کلیه کارگران و زحمتکشان می‌خواهیم که برای مقابله با این تهدیدها و فشارها صفوف خود را متشکل‌تر کنند.”
کمپین برای آژادی کارگران زندانی همراه با این هفت تشکل کارگری همگان را به حمایت وسیع از کارگران زندانی و فعالین و رهبران کارگری فرا میخواند.

احکام صادر شده برای فعالین و رهبران کارگری باید فورا لغو شود. فشار بر روی رهبران و فعالین کارگری باید فورا متوقف شود و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند.

٧ اسفند ٩٤