پیام سندیکا 44 ماه بهمن منتشر شد

نشریه پیام سندیکا،پیام آور سندیکاهای کارگری ایران بصورت چاپی و الکترونیکی شماره 44 بهمن 1394 منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

سرپیام

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری

گزارش های خبرنگاران پیام سندیکا

حمله به دستاوردهای زحمتکشان

گزارشی به نشست دوره ای اتحادیه های کارگری خودرو سازی جهان در اسپانیا

تحویل واحدهای مسکن مهر کشور در چه زمانی؟

چه می دانیم؟؟ و چه بکنیم؟؟

مقاله ای از حسین امیدی عضو سندیکای کارگران نقاش

اثر بخشی اعتصابات کارگری

اصلاح ساختاری روابط کار و مبارزه برای طرح مترقی طبقه‌ بندی مشاغل

ادغام نظام بیمه‌های درمانی یا انحلال بیمه تامین اجتماعی

مصاحبه خبرگزاری ایلنا باعبداله وطنخواه کارگر فلزکار

سوانح کار یا قتل عمد کارگران؟

جامعه‌ی مدنی چيست؟

محدودیت کار سندیکا

فضیلت

عدنان بزگ مرد کوچک

کشاورز نمونه

زنی ایستاده با عشق

آزاده شمس راننده ماهر و شجاع تریلر اسکانیا

 به خاطرۀ دکتر پروانه وثوق

کنگرۀ جهانی زنان کارگر

پروانه کاظمی ، فاتح اورست

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک