گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد

طی اطلاعیه ای که از طرف کارفرمایان شرکت واحد در رابطه با اقامت کارگران در هتل «ثامن الائمه» بر روی بیلبورد مناطق شرکت واحد نصب گردیده است، موضوع حذف نهار و شام در هنگام اقامت در این هتل مطرح می باشد. مسئله به این صورت است که تاکنون پرسنل شرکت واحد هر دو سال یکبار جهت سفر به مشهد مقدس اعزام و به مدت سه روز از امکانات این هتل استفاده می کردند. متاسفانه اکنون در واقع شاهد حذف این دستاورد کارگری می باشیم چرا که قبلا کارگران از اتوبوس های شرکت جهت رفت و برگشت استفاده می کردند که در حال حاضرآن نیز حذف و پرسنل مجبور به استفاده از هزینه شخصی خود جهت رفتن به مشهد می باشند.