گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد

خبر اول : در مورخه 3/12/94 صبح یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس خاکستری رنگ به شماره 414د78 ایران 22 بدون هیچگونه ممانعتی از طرف مسوولین و نگهبانی سامانه یک به داخل توقفگاه دپو ( شرق تهرانپارس ) وارد شد. پس از پیاده شدن سرنشین مشخص شد که فرد مذکور رییس اسبق بازرسی سامانه یک می باشد که مدت 2 ماه است از بازنشستگی ایشان می گذرد و همچنان ادعای مسوول بودن در منطقه فوق را دارد. در حالی که بسیاری از مسوولین اداری که دارای وسیله نقلیه می باشند حق ورود به محل کار خود را ندارند .

جالب اینکه خودروی ایشان در مقابل دوربین های مستقر در توفقگاه پارک شده و هیچگونه مخالفتی از طرف ناظرین حراست سامانه یک به عمل نیامده است. این موضوع در حالیست که چنانچه راننده ای برای انجام کار اداری و یا استفاده از سرویس های بهداشتی دپو متوقف شود بلافاصله از طرف مسوولین فرد مذکور مورد بازخواست قرار می گیرد.

خبر دوم : با اتمام سال جاری و نزدیک شدن به ایام عید متاسفانه از طرف مسوولین شرکت واحد هیچگونه اقدامی در تحویل کت وشلوار که میبایست در (اسفند ماه) مثل سالیان گذشته تحویل داده شود،صورت نگرفته است. لازم بذکر است که در آبانماه از طرف تولید کننده طی فراخوانی از پرسنل سایز آنها گرفته شده است و می بایست تحویل داده می شد که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

خبر سوم : طی گزارشی مبنی بر مسدود بودن ورودی اتوبوسها جهت برداشت مسافر به علت زیر سازی آسفالت دپو که از طرف نشریه پیام سندیکا منتشر شده بود ، باخبر شدیم این مسیر رفع عیب شده است.

خبر چهارم: طی سنت های همیشگی شرکت واحد با تغییر مدیریت ها در مناطق ، افراد وابسته به مدیران نیز با خواست مدیریت جدید در مناطق جابجا می شوند. برای نمونه با ورود مدیریت جدید سامانه یک، ایشان شخصی به نام یداله سیفی را به سمت مسوول توقفگاههای سامانه یک منصوب نموده است . ایشان نیز برای جبران این انتصاب مدیریت طی یک عملیات ضربتی اقدام به جابجایی افراد که اکثرا با غرض شخصی بوده، مبادرت ورزیده است. به گفته اکثر کارکنان ، ایشان از روابط عمومی مناسبی برخوردارنیست و کارکنان از رفتار ایشان ناراضی هستند.