محاکمه ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد ۲۸فروردین ماه ۹۵در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد

آقای صالح نکیبخت وکیل آقای ابراهیم مددی طی تماسی با سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام داشتند که محاکمه ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در بیست و هشتم فروردین ماه سال نود وپنج در دادگاه انقلاب شعبه بیست و شش برگزار خواهد شد. مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکا که قرار بود در سوم اسفند ماه نود و چهار به علت فعالیت های سندیکایی  در شعبه بیست وشش محاکمه شود، بخاطر مشکلات جسمی وبیماری در روز تعیین شده از سوی دادگاه نتوانست حاضر شود  و به همین دلیل وکیل نامبرده آقای نیکبخت با ارائه مدارک پزشکی و موافقت قاضی تاریخ دادگاه را به ۲۸ فروردین ماه سال آینده موکول کردند،اتهامات این فعال سندیکایی اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاداخلال در نظم عمومی اعلام شده است.از سوی همین شعبه بیست وشش داود رضوی دیگر عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ ۲۳دی ماه با همین اتهامات محاکمه شد و به شش سال حبس تعزیری محکوم گردید که توسط وکیلش آقای صالح نکبخت در شانزده اسفند ماه ۹۴ لایحه اعتراضی تنظیم گردیده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و رضا شهابی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که همچنان پایان دوران شش سال محکومیت خود را می گذارند توسط همین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به یک سال حبس دیگر محکوم گردیده که دادگاه تجدید نظر هم عین حبس یکسال را تایید کرده است .

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه   ۲۶اسفند۹۴