گزارش خبرنگار نشریه پیام سندیکا از شرکت واحد

خبر اول : در مورخ  پنجم اسفند 94 ضمن صحبت درمورد مسایل پایان کار و دریافت سرویس برگشت برای رانندگانی که فاقد اتوبوس هستند و در اتاق استراحتگاه رانندگان منتظر ثبت پایان کار هستند،تصمیم گرفته شد ابتدا به شورای سامانه 5 اتوبوسرانی مراجعه وبا حضور نماینده کارگران در شورا به معاون بهره‌برداری مراجعه مساله باایشان درمیان گذاشته شود تا یک اتوبوس در اختیار رانندگان قرار گرفته تا رانندگان راحت تر به منزل خود بروند.

پس ازحضوررانندگان در شورا وصحبت با دوتن ازشورایی ها (ی خود فروخته که 4روز جلوتر حکم اخراج حمید رضا طهماسبی را امضا کرده بودند) پیش معاونت بهره‌برداری رفتیم و ایشان قول داد یک اتوبوس برای بردن رانندگان راس ساعت یک و 10 دقیقه بعداز ظهر در اختیارشان قرارداده تا آنها را ازمسیر باکری جنوب_ستاری جنوب_میدان آزادی برساند. ولی متاسفانه با پیگیری نکردن رانندگان روزبعد معاونت بهره‌برداری زیر قولش زد وبه تعهدش عمل نکرد.

 

خبر دوم : در  پی پیگیری های رانندگان س_5 برای درست کردن کف کانکس استراحتگاه رانندگان  فاقد اتوبوس که به علت استهلاک بیش ازحد کف کانکس و سوراخ سوراخ بودن آن مکاتبات لازم توسط مدیریت انجام و در دهه سوم اسفندماه ۹۴ بخشی ازتعمیرات انجام ولی متاسفانه تاپایان اسفند ماه ناتمام ماند وبه بعداز تعطیلات نوروزی ۹۵موکول شد که تابحال نیزکار متوقف شده ونیمه کاره رها شده است.

پنجم فروردین 95