منابع سازمان تامین اجتماعی چگونه تامین میشود؟

هر روز دولتمردان از کاهش منابع مالی سازمان تامین اجتماعی سخن می گویند و هیات مدیره این سازمان و دولت برای دست اندازی به اندوخته های کارگران نقشه می کشند. اصلی ترین منبع مالی تامین اجتماعی حق بیمه کارگران است.هر کارگری که حتا یک روز کار کند باید حق بیمه اش پرداخت شود. اگر بازرسان سازمان تامین اجتماعی به وظایف خود بخوبی عمل کنند و تمامی کارگاههای پیدا و پنهان را از نظر دور ندارند و کارگران را بیمه کنند هر ماهه پول زیادی به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.

البته چنانچه دولت هم یکصد هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد بی تردید سازمان تامین اجتماعی کسری پیدا نخواهد کرد.

البته بهتر است که در قدم نخست هیات مدیره شستا و هیات مدیره تامین اجتماعی و شخص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبالغ دریافتی ماهانه اشان به همراه پاداش ها و وامهای دریافتی از این صندوق را بصورت شفاف اعلام کنند تا ما بدانیم پولهای ما در این سازمان چگونه حیف و میل می شود. حقوق ماهانه رییس سازمان تامین اجتماعی 60 میلیون تومان اعلام شده است.

ضمنا مدیران قبلی و فعلی وامهای خود را چه آنهایی را که بلاعوض و چه آنهایی را با پرداختی های نازل گرفته اند را فورا با سازمان تسویه کنند.

تحریریه نشریه پیام سندیکا