گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

مهندس يكه زارع اظهاركرد: دو سال و نيم پيش كه تيم مديريتي جديد وارد ايران خودرو شد،‌ اين شركت با مشكلات عديده اي در حوزه هاي مختلف از جمله بدهي به بانك ها و قطعه سازان، توليد خودرو با كمبود قطعه و … رو به رو بود اما با تلاش و برنامه ريزي موفق شديم توليد را در نيمه دوم سال 92 نسبت به نيمه نخست دو برابر افزايش دهيم.

وي افزود: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته موفق شديم در سال 93 شركت را از حالت بحران خارج كرده و موفق شديم پس از سال ها آن را از حالت زيان دهي به يك شركت سودده تبديل كنيم.

وي در پايان به مباحث مالي شركت ايران خودرو نيز اشاره كرد و افزود: سرمايه شركت دو سال پيش حدود 900ميليارد تومان بود اما امروز به 1530ميليارد تومان رسيده كه سال آينده با تجديدنظرهاي ساختاري مالي بيشتر هم خواهد شد.   ( برگرفته از سایت خبررسانی ایران خودرو )

در طی دو سال کارگران ایران خودرو با تلاش خود سالی 300میلیارد تومان برای ایران خودرو سود آوری داشته اند.

سهم کارگران از این درآمد میلیاردی، دستمزدی متوسط و در حد 1میلیون پانصد هزار تومان بطور متوسط در ماه با اضافه کاری  بوده است.

در جشن پایان سال 94 در ایران خودرو، هاشم یکه زارع ، مدیر عامل شرکت ایران خودرو برای کارگران و کارکنان این شرکت، طی سخنانی اعلام کرد که:دولت میزان افزایش حقوق کارگران را چهارده درصد اعلام کرده است.با تصویب هیات مدیره شرکت ، تصمیم گرفته شد که چند درصدی نیز توسط خود شرکت، برای رفاه نسبی کارکنان ، به این مبلغ اضافه خواهد شد.

آیا افزایش چند درصدی حقوق کارگران، جبران زحمات و کوششهای کارگران را خواهد نمود؟