فرهنگ ایران زمین به شما نیاز دارد

صدای اعتراض مردم ایران، استاد محمدرضا شجریان با بیماری پیشرفته سرطان مبارزه می کند. شجریان در 8 دهه از زندگیش نشان داده جز برای مردم و به خاطر مردم نمی خواند. او در روزهای بحرانی کشورش با خواندن ترانه ها و سرودها در خط اول مبارزه بر علیه استبداد و جهل همراه هموطنانش در طی 6 دهه بوده است. کارهای ماندگار او در گروه چاووش برگ زرینی از عشق و حماسه و موسیقی است. استاد شجریان در بحبوحه بحران سال 88 با خواندن «تفنگت را زمین بگذار» صدای رسای مردمی شد که به تحقیر «خس و خاشاک» نامیده شده بود. امیدواریم استاد موسیقی ایران هرچه زودتر بهبود یافته و به میان کارگران و دهقانان و همه مردم ایران که شیفته این آوای آسمانی اند، باز گردد.  

عباس کیارستمی فیلمساز مولف و مشهور ایرانی است. او زندگی مردمش را 40 سال است بخوبی به تصویر می کشد و از آنان الهام گرفته و می گیرد. فیلم های مشق شب که به انتقاد از سیستم آموزش و پرورش می پردازد بسیار بحث برانگیز در دهه شصت شد. خانه دوست کجاست و زیر درختان زیتون او جهانی شد. یک ماهی است در بیمارستانی در خارج ازکشور بستری شده است. او پس سه بار جراحی حالش روبه بهبود است. عباس کیارستمی مشهورترین هنرمند ایرانی در خارج از ایران است. او انسان ساده‌زیست و فروتنی است. پدیده کیارستمی در سینمای ایران بخشی از فرهنگ و مبارزه روزمره مردم ایران در سالهای کنونی است. مردم ایران افتخاردارند که توانسته اند به جامعه جهانی چنین انسان اندیشمندی رااز دل فرهنگ چند هزار ساله خود معرفی کنند.

کارگران فلزکارمکانیک امیدوارند این هنرمندان محبوب و مردمی هرچه زودتر بهبود یابند و بازهم با خلق آموزه هایی نوین به فرهنگ و ادب پارسیان خدمت کنند .

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  18/1/1395