گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات بازنشستگان ذوب آهن

بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان در ابتدا و انتهای هر سالی در رابطه با عدم پرداخت معوقات و حقوق آنها، سر و صدایی به پا می‌کند که با اعتراض این افراد در قالب تجمع و پس از قول مسئولین، تا ماه‌ها بعد فراموش می‌شود، اما اکنون تکرار توقف بیمه درمانی آنها و رد آن توسط مسئولان بیش از یکسال این زحمتکشان را وادار به اعتراض کرده است. قطع بیمه درمانی بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان ،عقب افتادن حقوق آنها تکراری است. در ابتدای سال ۹۳؛ به دلیل عدم تمدید قرارداد شرکت ذوب‌آهن با صندوق بازنشستگی فولاد ایران، بیمه درمانی این تعداد افراد باطل و دفترچه‌های درمانی آنها فاقد اعتبار شد.

 

در این مدت، پرداخت هرگونه وجه درمانی برای بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان بدون پوشش بیمه و کاملا آزاد انجام گرفته و مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد ایران اعلام کردند که تا رفع این مشکل، فیش‌ قبوض پرداختی را آزاد به بازنشستگان ارائه دهند تا هر زمان شرکت سهامی ذوب آهن وجوه مقرر شده برای پوشش بیمه‌ای را پرداخت کرد، این فیش‌ها و فاکتورها واریز شود.

بعد از ۲ سال، مشکلات دریافت حداقل خدمات بیمه‌ای بازنشستگان ذوب‌آهن که ۳۰ سال به عنوان کارگر و حقوق بگیر، بخشی از حقوق ماهانه خود را به صندوق بازنشستگی فولاد واریز کرده‌اند، تکرار شده است.

در روزهای اخیر شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان رسماً با ارسال نامه‌ای به صندوق بازنشستگی فولاد ایران اعلام کرده که بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان دیگر تحت پوشش بیمه درمانی نیستند.از این رو، کسانی که با امید پوشش درمانی و مالی در زمان بازنشستگی، ۳۰ سال حق بیمه ماهانه پرداخت کرده‌اند با تصمیم مسئولان این شرکت، از دریافت حق قانونی خود محروم شدند.

بازنشستگان ذوب آهن خواستار تعیین تکلیف اندوخته های شان و همچنین برقراری بیمه مانند سابق هستند و به هیچوجه نمی خواهند در صندوق تامین اجتماعی ادغام شوند.