گزارش خبرنگار پیام سندیکا

خبر اول: در یک اقدام غیر منتظره، بخشی از رانندگان سامانه یک اتوبوسرانی تهران به دستور مدیریت شیفت هایشان تغییرکرده است. این امر موجب نارضایتی رانندگان این سامانه گردیده است
 
خبر دوم : با نزدیکتر شدن انتخابات فرمایشی شوراهای اسلامی کار در سامانه یک ،عوامل کارفرما در صدد اعمال نظر و انتصاب افراد مورد اعتماد کارفرما هستند. یکی از این افراد آقای فقیری است. کسی که از سامانه 5 به دستورمدیریت جدید به سامانه یک منتقل شده تا در این انتخابات در شورای فرمایشی منصوب شود.ایشان قبلا در سامانه 5 به عنوان رییس شورا موجبات پرونده سازی بر علیه حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واجد اتوبوسرانی گردیده بود. با توجه به ناشناس بودن ایشان در سامانه یک ، کارفرما  با اصرار تلاش دارد به عنوان نماینده در این سامانه در شورای فرمایشی انتخاب شود
خبر سوم : پیرو پیگیری های موضوع تعاونی مسکن در شرکت واحد از طرف شهرداری 5012 نفر مورد
تایید برای گرفتن مسکن شده اند تا خانه دار شوند متاسفانه همچنان کارفرما از دادن لیست افرادی که زیر 10 سال سابقه کار دارند و همچنین بازنشستگان شرکت ، خوداری می کند.اسامی افراد واجد شرایط دریافت .مسکن ز طرف اداره مرکزی به خدمات رفاهی به مناطق ابلاغ گردیده است با توجه به خبر فوق ترفند کارفرما برای انتخابات شوراهای فرمایشی می تواند این دستاویز باشد که با دادن لیست 5012 نفر از رانندگان و پرسنل شرکت برای دریافت مسکن ، به کارگران و رانندگان و پرسنل شرکت بقبولاند که برای دریافت مسکن و پیگیری مسایلش باید نماینده داشت. پس با شرکت در انتخابات فرمایشی نمایندگان تان را برای پیگیری موضوع مسکن انتخاب کنید. هوشیار باشیم و نقشه برگزاری انتخابات نمایشی شوراها را در سامانه یک خنثا کنیم. کوشندگان سندیکایی موضوع مسکن را پیگیر هستند و نیازی به این نمایندگان گوش به فرمان نیست
خبرچهارم : با توجه به فرارسیدن اردیبهشت ماه جهت برگزاری انتخابات شوراهای فرمایشی، عوامل کارفرما با رهبریت خانه کارگر و ادارات کار جهت انتصاب به اصطلاح نماینده کارگر ،در مورخه 7/1/95 در سامانه یک اتوبوسرانی جلسه ای با محوریت نمایندگانی از طرف خانه کارگر و وزارت کار ومدیریت سامانه برگزار گردید.در جلسه فوق طی دستور مدیریت تمامی سرپرستان سامانه حضور داشته اند. از دلایل برگزاری جلسه توجیهی سرپرستان ، یکی همراه کردن زیر مجموعه برای انتخابات فرمایشی اردیبهشت ماه میباشد.جالب اینکه مدیریت خطاب به سرپرستان عنوان نموده که با انتخاب نماینده گان تان بنده از هیچ کوششی دریغ نمیکنم. .درعین حال یکی از سرپرستان عنوان نمود شما از ابتدائی ترین امکانات مارا محروم نموده اید چطور وعده همکاری میدهید؟ این پرسش باعث اختمام جلسه شد