گزارش خبرنگار پیام سندیکا از انتخابات سهامی تعاونی شهریار

مدیریت سامانه یک شرکت واحد در اولین انتخابات،پس از تصدی مدیریت که انتظار میرفت با تغییرات نیروی انسانی در حوزه معاونت ها و امور توقفگاه که برای پیشواز انتخابات فرمایشی شوراهای اسلامی کار(خردادماه) این جابجائی را صورت داد،در مورخه 95/02/20 ساعت 10 صبح انتخابات تعاونی شهریار برگزار گردید.این انتصابات با نامزدی 16 نفر کاندیدا از سامانه یک اتوبوسرانی شروع شد.در انتخابات سهام شهریار که فعالیتش پیمانکاری پروژهای عمرانی شهرداری تهران میباشد جهت شرکت در مجامع و حق رای در جلسات هیئت مدیره و نظارت در تهیه تراز مالی با 118 کاندیدا از کل شهرداری تهران که تقریبا یک سوم کاندیداها از شرکت واحد ثبت نام نموده بودند رای گیری بعمل آمد.این رای گیری با نواقضی آشکارا در شرایطی آغاز گردید که برخی از نامزدها اصلا اطلاع از زمان و محل اخذ رای نداشتند واطلارسانی بصورت خودجوش توسط کارگران به یکدیگر اطلاع داده شد.

کارفرما با برنامه ای از قبل پیش بینی شده پا به عرصه انتخابات گذاشت واسامی کاندیداها بطور نامرتب و بدون رعایت ترتیب حروف الفبا وکارگزینی وکد سهامداری در مکانی نامناسب نصب نمود و با عدم رعایت اینکه صندوق رای دارای حرمت وارزش قانونی میباشد، به روند رای گیری ادامه داده و با نارضائیتی کاندیداها وکارگران خدوم و زحمتکش شرکت واحد روبرو شد.چرا باید شخص قباخلو بله قربان گوی مدیریت وبالاخص معاون اداری،اسامی 8 نفر را در فرم های کوچک تهیه وپخش می نمود(از جمله یزدانی معاون اداری که در الویت لیست بود) همزمان به تبلیغ ادامه داده.بایستی از مسئولین انتخابات سئوال شود که نام یزدانی بر چه اساس واصولی نفر دوم لیست 118 نفره بوده و با چه جراتی قباخلو برگه ائتلاف 8 نفره را در حضور حراست سامانه یک تحویل کارگران که به سمت صندوق رای گیری در حرکت بودن را پخش می نمود و تاکید داشت که به لیست ائتلاف رای بدهند و متاسفانه هیچگونه عکس العملی از سید پور عامل حراست دیده نشد و عاملین تخلف تا آخرین لحظه رای گیری به تخلفات خود ادامه تا کاملا حق و حقوق برخی از نامزدها که از تحصیلات دانشگاهی و تجربه شغلی بهره مند بودند،ضایع گردد.این سناریوی ساخته شده توسط مسئولین در حالی انجام شد که نمره قبولی از سوی کارگران را در بر نداشت و بار دیگر تخلف و تقلب کارفرما در امور انتخابات کاملا برای کارگران آشکارا و نقشه های مدیر نقش بر آب شد.

 

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تخلف مکرر رییس سابق بازرسی سامانه یک:

در مورخه 23/2/95 بازهم شاهد تخلف رئیس بازرسی اسبق سامانه یک بودیم. ایشان در حالی که حدود 5 ماه از بازنشستگی اش میگذرد و در شماره گذشته پیام سندیکا هم بدان اشاره کردیم ، این بار با خودروی سراتوی سفید رنگ خود به شماره 99 ایران 222 ص 59 بازهم بدون هماهنگی ساعت 8:40 به داخل دپو شرق واقع در ساختمان اداری سامانه یک ورود نموده و در ساعت 10:15 بنا به دلایل نامعلوم خروج نمودند. متاسفانه مسئولین سامانه یک همچنان از جلوگیری ایشان ناتوانند.

ایا افرادی در شرکت واحد از مصونیت های خاص برخوردارند که نباید قانون را رعایت کنند؟

 

گزارش از حاشیه های انتخابات سهام تعاونی شهریار توسط خبرنگار پیام سندیکا:

درتاریخ 95/02/20 انتخابات تعاونی شهریار برگزار شد.

از نکات جالب این انتخابات که همچون انتصابات شوراهای فرمایشی بصورت کاملا برنامه ریزی شده صورت گرفت را می توان به عدم آشنائی،تجربه و تخصص هر کدام از این کاندیداها عنوان نمود.جمع کثیری از سهامدارن به ویژه رانندگان(پس از مشخص شدن فریب و ترفند مسئولین وانتصاب افراد نالایق)در صدد فروش سهام خود پس از برگزاری و شناخت از این افراد می باشند.متاسفانه همچنان شاهد چشم پوشی به اصطلاح ناظرین این انتصابات فرمایشی همچون حراست سامانه یک که خود با داشتن تاکسی سواری جزوء 2شغلها به عنوان فرد متخلف در پای صندوق رای میباشیم.از موارد دیگر این انتصابات عدم استقبال خیل عظیمی از رانندگان با توجه به بی اعتمادی گسترده به کاندیداها و نحوه برگزاری انتخابات میباشد.سئوال اینجاست ؟چه منافعی در این انتخابات هست که کارگران از آن بی خبرند؟چرا مدیریت این چنین پا فشاری برای تقلب دارد؟چرا باید عوامل کارفرما در این انتخابات پیروز میدان باشند؟چه سر و سری میان این آقایان و عوامل کارفرما و تعاونی شهریار وجود دارد؟بنظر میرسد باید زحمتکشان شرکت واحد منتظر ظهور یک بابک زنجانی،این بار در تعاونی شهریار باشند.