پیام سندیکا 46 ماه اردیبهشت منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا ، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران ویژه اردیبهشت 95 به شماره 46 منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

اول ماه مه برهمه اهالی زحمت خجسته باد!    ص 1

شعر اول مه    ص 3

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری   ص 4

سوال از کوشندگان سندیکایی راجع به مهمترین خواسته های جنبش کارگری  ص 18

گزارش های خبرنگاران پیام سندیکا از واحد های تولیدی ایران  ص 31

مصاحبه ایلنا با عبداله وطنخواه کارگر فلزکار  ص 42

مصاحبه ایلنا با دبیر انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز  ص 44

کارگران و سندیکا  ص 47

منابع سازمان تامین اجتماعی چگونه تامین میشود؟   ص 49

رفتار تماشاگر بودن  ص 50

سازمان مردم نهاد واقعی چیست ؟  ص 52

مبانی حقوقی سندیکاهای کارگری   ص 53

دستمزد ما کارگران  ص 55

بحران آب   ص 56

جالبترین طنز انتخاباتی این دوره   ص 57

خطرناکترین کار روی زمین   ص 58

داستان همیشگی زندگی کارگران جوان  ص 59

از زنانی که محدودیت ها را کنار می زنند بیاموزیم!!  ص 60

کوشندگان تا به آخر استوار   ص 63

پیکر ها بر خاک ، آرمان ها بر پاست   ص 70

مهری گیلک پور، کوشنده سندیکایی و حقوق زنان کارگر  ص 76

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک