گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن

مهندس صادقی مدیرعامل ذوب آهن دراولین نشست خود پس از عید نوروز در جمع مدیران گفت:« برای جلوگیری از تعدیل نیروهای شاغل و بخشی از نیروهای موجود بدون آنکه از ذوب آهن جدا شوند در شرکت هایی که سهام آنها کاملا متعلق به ذوب آهن می باشد مشغول انجام وظیفه می شوند.» ایشان همچنین از ناکام ماندن پروژه ریل ملی سخن گفت:« پروژه ریل ملی از پروژه های مهم و تاثیر گذار در شرکت زیر ساخت های حمل و نقل ریلی کشور به شمار می رود. از این پروژه حمایت مالی نشده و این باعث تاخیردر راه اندازی این پروژ مهم شده است»

این اظهارت در حالی است که نقدینگی بانکها از بودجه کشور بیشتر است. مافیای مالی نمی خواهد ذوب آهن و یا هر صنعت دیگری رشد کند. با رکود در ذوب آهن که صنعت مادر به شمار می رود تعدیل نیرو یا همان اخراج روندی عادی خواهد بود و گردباد بیکاری کشور را در خواهد نوردید.

 

 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تعاونی ها:

با بسته شدن قراردادهای بازرگانی با ترکیه و فعال شدن فروشگاههای زنجیره ای ترکیه ای با نام هایی از قبیل جامبو …. این فروشگاهها با داشتن اندوخته های نجومی به بازار مصرف ایران حمله ور شده و با خرید های هنگفت از کارخانه های ایران به قیمت های بسیار نازل و فروش به زیر قیمت حتا درج شده بر روی کالاها ، خرده فروشی ها و حتا فروشگاههایی مانند تعاونی های کارگری و کارمندی را به ورشکستگی کشانده اند. اتحادیه امکان که یک تعاونی مادر است چند سالی است که با فروش فروشگاههای خود در مناطق مختلف کشور دست به نابودی این سیستم توزیع کارگری زده است. جالب این جاست که یکی از اعضای هیات مدیره این اتحادیه قدرتمند شخص وزیر کار و نماینده به اصطلاح کارگری اقای محجوب که در مجلس لایحه سگ نگردانی را امضا جمع می کرد، هستند. البته مافیای مالی می خواهد توزیع کالا را به صورت هدفمند دنبال کند به همین خاطر کلیه فروشگاههای زنجیره ای قدرتمند مانند فروشگاههای قدس متعلق به شهرداری، اتکا متعلق به نیروهای مسلح، فروشگاههای فرهنگیان و اتحادیه امکان را به ورشکستگی کشانده است.

آیا نباید از خود بپرسیم که چه کسانی بصورت هدفمند این پروژه ورشکسته کردن فروشگاههای زنجیره ای ایرانی را کلید زده اند؟ اگر این سیستم توزیع جای پایش را در ایران محکم کند از کجا معلوم که پس از چندی کالاهای بی کیفیت ترکیه ای را به خورد مردم ایران ندهد و کارخانه های ما را به تعطیلی نکشاند؟