گزارش خبرنگار پیام سندیکا از فساد در پایانه های حمل و نقل کشور

نشریه پیام سندیکا بارها از مشکلات رانندگان حمل و نقل بین شهری گزارش تهیه نموده و به فساد در پایانه ها اشاره کرده است. به گزارش زیر توجه کنید.

دو ماه از اعتراض رانندگان حمل و نقلِ باری به فساد سازمان يافته در كمرگ مي‌گذرد.یکی از معترضین به این فساد سازمان یافته  آقای سید میثم صفائیان است . او از اولین روز اعلام كرد اعتراضش عليه نظام جمهوری اسلامی نيست و عامل این فسادها كساني هستند که هیچ دلبستگی به این نظام ندارند. سید میثم از همان ابتدا چندین بار به بهانه های واهی بازداشت و هر بار به دلیل عدم اثبات جرم آزاد شد اما حدود دو هفته پیش در مراسم دعای توسل به دلیل سخنرانی علیه اين فساد سازمان يافته، بازداشت شده و هنوز از آزادی وی خبری نیست.‌ بنابر اطلاعیه منتشر شده توسط کانال سید، جرم او را اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی اعلام كرده‌‌اند.

فساد و قاچاق سازمان یافته، به امری کاملا عادی در کشور تبديل شده كه همه نسبت به آن معترضند.تمام مسئولين رده پایین و بالای این نظام هم از وجود اين فسادها با خبرند. اما آنچه را که نمی‌دانیم علت سکوت رسانه ها، مسئولین، و خود رانندگان نسبت به این ظلم به چه دلیل است كه ازاين فساد‌ها در رنج اند.

سوال ما از مسئولین قضایی این است که آیا فسادهای سازمان یافته، اقدام علیه امنیت ملی و برهم زننده نظم کشور است یا اعتراض مردمی که این فسادهای افسار گسیخته را با با گوشت و پوست خود لمس مي‌كنند؟ اگر قرار به بازداشت و بازجویی باشد معترضین فساد مستحق آنند یا مسئولین بي توجه به این فاجعه؟ مسئولینی كه چه بسا بتوان رد پایی از آنها در این فسادها پیدا کرد.

فرستنده محمد قادری