گزارش خبرنگار پیام سندیکا از خرم آباد لرستان

همزمان با سفر وزیر کشور به خرم‌آباد تجمع اعتراضی کارگران پارسیلون شکل گرفت. طی دو روز گذشته حداقل سه تجمع اعتراضی کارگران برگزار شده‌اند. کارگران خواهان تعیین تکلیف خود و کارخانه هستند. مردم خرم آباد در نامه های خود بارها خواستار راه اندازی این کارخانه شده اند.کارگران پارسیلون همزمان با حضور وزیر کشور در خرم‌آباد خواستار رسیدگی به حقوق معوقه خود شدند.

کارخانه پارسیلون تولید کننده نخ نایلون است. این کارخانه از کارخانه های منحصر به فرد خاورمیانه بوده که می توانست با تغذیه شدن از طرف کارخانه های پتروشیمی کشور صادرات خوبی را در منطقه برنامه ریزی کند. اما مدیریت بی لیاقت و مافیای واردات این کارخانه استراتژیک و مهم در لرستان را نابود کرده و بیکاری و فقر را برای مردم خرم آباد به ارمغان آورده اند. این کارخانه می توانست بیش از 5 هزار کارگر را مشغول به کار کنند.