گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

طی گزارش هایی که خبرنگاران ما از ایران خودرو برای نشریه پیام سندیکا مبنی بر نصب قطعات بی کیفیت بر روی خودرو ها در ایران خورو فرستاده بودند ، چندی پیش یکی از مدیران در جلسه عنوان نمود که :« مدیریت نمی خواست قطعات بی کیفیت بر روی خودروها نصب کند، بلکه وزیر اقتصاد و مدیران صنایع با اصرار موجب این کار شدند. استدلال این آقایان این بود که باید تولیدات زیاد باشد تا بتوانیم فروش را در دست داشته باشیم به اضافه اینکه سود خوبی هم عاید اقتصاد کشور می شود. با اینکه همه مدیران ایران خودرو و وزرا در جریان بودند که قطعات دست دوم بی کیفیت خریداری شده از خارج بر روی خودروها بسته می شود.»

اینکه ایران خودرو یکی از شرکت های پول ساز صنعت ایران  است اما همه می دانیم که مافیای دلال نفوذ کرده در اقتصاد و صنعت و دولت بی تردید در این تصمیم  دخیل بوده است.چرا که ثروت باد آورده اشان از طریق این شبکه مافیایی تامین می شود که حتما بخشی از مدیران ایران خودرو و صنایع و وزرا عضو این شبکه مافیایی هستند.