پیام سندیکا 47 ماه خرداد منتشر شد

نشریه پیام سندیکا شماه 47 خرداد ماه 95 منتشر شد. در آن می خوانیم:

 

سرپیام

جعفرعظیم زاده را آزاد کنید

یادی از مراسم کارگری دشت خور کرج

در همبستگی با کوشندگان سندیکایی در ایران

اخبار کارگری برگزاری روز اول ماه مه

گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

اخبار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مصاحبه با عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

اول ماه مه  و مبارزات جنبش کارگری ایران

عبداله وطنخواه کارگر فلزکارمکانیک در مصاحبه با ایلنا

مصاحبه عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک با خبرگزاری ایلنا

عشق را پایانی نیست

تقدیم به آموزگاران دربند کشورمان

دختران جوان و افراد دانشگاهی میان کارتن‌خوابهای تهران

از زنانی که محدودیت ها را کنار می زنند بیاموزیم

مرگ عروس کوچولوها

جای خالی سندیکای کارگران دخانیات

مهاجرت و سیاست سرمایه داری

حقوق قدرتمند ترین مدیر جهان سیاست و اقتصاد چقدر است؟

 برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک