گزارش خبرنگار پیام سندیکا از دیدار شهردار منطقه از پیکان شهر

شهرک پیکان شهر واقع در اتوبان تهران و کرج با ساکنین کارگرش که شاغل در کارخانه ایران خودرو هستند 40 سالی است خودنمایی می کند. این شهرک جزو مناطقی است که احتیاج به بازسازی و نوسازی و مهمتر از همه بازنگری مدرن در مورد احتیاجات یک شهرک کارگری را بصورت مبرم دارد.

شهردار منطقه در هنگام دیدار از پیکان شهر گفت: «بافت فرسوده پیکان شهر با برج های 11 طبقه نوسازی خواهند شد.» در این دیدار که مهندس هاشم یکه زارع هم حضور داشت ، بر حل مشکلات اهالی پیکان شهر تاکید کرد.

اینکه بافت فرسوده پیکان شهر باید نوسازی شود حرفی نیست، اما بلند مرتبه سازی یک کار غیر عاقلانه و ضد محیط زیست است. بلند مرتبه سازی های صورت گرفته در غرب تهران و خود تهران باعث جلوگیری از وزش باد خواهد شد و آلودگی را در تهران و منطقه غرب افزایش خواهد داد.

اما کاش شهردار منطقه و مدیرعامل ایران خودرو در رابطه با گسترش فضای سبز، سگ های ولگرد، عدم سرویس های حمل و نقل مناسب راه حل پیدا می کردند که این مشکلات به سرعت خاتمه پیدا کند.