نظر کارگران در مورد نشریه کارآمد

نشریه کارآمد نشریه داخلی شرکت ایران خودروست. کارگران ایران خودرو در مورد ش اینگونه قضاوت کرده اند:

چرا در کارآمد مطالب علمی وجود ندارد

مطالب کارآمد یکنواخت است.

چرا در کارآمد نگاه جدی به مشکلات خانواده های ما وجود ندارد و مشکلات آنان پوشش داده نمی شود

جرا در مورد کارگران فضای سبز و ضایعات شرکت و یا نیروهایی که با نهایت اخلاص کار می کنند صحبتی نمی شود

چرا از خلاقیت و پیشنهادات کارگران در خصوص کاهش هزینه ها استقبال نمی شود؟

چرا بخش انتقادات کارگران در نشریه حذف شده است؟

چرا مدران به سالن ها نمی آیند تا بطور مستقیم در جریان مشکلات کارگران قرار بگیرند؟

طبقه بندی مشاغل چه شد؟