خبرنگار پیام سندیکا گزارش می دهد: پزشکان با درآمدی میلیاردی و اخلاقی اوباشگرایانه

قائم مقام سازمان نظام پرستاری محمد شریفی مقدم از حمله پزشکان به پرستاران خبر داد. این دو حمله در بیمارستان شهدای تجریش تهران و در بیمارستانی در شهر بابل روی داده است. در بیمارستان بابل یکی از پرستاران توسط متخصص قلب مورد حمله قرار گرفت و در بیمارستان شهدای تجریش هم رزیدنتی پرستار را مورد اهانت و حمله فیزیکی قرار داده است.

اراذل و اوباشی که اظهار نخبگی می کنند و حرکاتی دور از شان حرفه پزشکی از خود بروز داده و مشتی نثار چانه پرستار می کنند ، نتیجه جامعه ای است که روابط اقتصادی و پول چنین اخلاقی را اشاعه می دهد. این مسایل در بیمارستان هایی اتفاق افتاده است که پزشکانش پرداخت های چند ده میلیونی گرفته و در مقابل پرستاران با فشار کاری و حقوقی یک میلیونی انجام وظیفه می کنند. پزشکانی متفرعن که پول آنها را از هیبت انسانی خارج کرده است احساس می کنند پرستاران برده و زیردست آنانند.

در رفتار زشت دیگری در بیمارستن جم که یکی از بیمارستان های پر هزینه برای بیماران است و پرسنل اش برای نشان دادن با کلاس بودن همگی از کراوت استفاده کرده و با کلماتی که عاری از احساس ولی به اصطلاح مودبانه است با مرگ فیلمساز بزرگ ایران عباس کیارستمی با حرکتی زشت در مقام پاسخگویی برخاسته اند. اعتراض به بی مسولیتی کامل جراحان این بیمارستان پرهزینه بخصوص از طرف هنرمندان و خانواده ایشان بخصوص کارگردان نامدار داریوش مهرجویی صورت گرفت. متاسفانه در یک بی اخلاقی آشکار یکی از پزشکان با در دست داشتن یک نوشته که در آن مهرجویی را به مصرف مواد مخدر متهم می کرد به مرگ کیارستمی پاسخ داده است.

در بیمارستان جم تهران در مورد مرگ انسانها با توهین پاسخ می دهند؟ ما می پرسیم هیات مدیره این بیمارستان مافیایی پشتش به کجا گرم است که چنین اوباشانه رفتار می کند؟ آیا صفت پزشکان میلیاردی و اخلاقی حیوانی شایسته این افراد نیست؟