گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران مرکز پخت ذوب آهن

1- برخی از کارگران که قرارداد معین در مرکز پخت دارند بعد از 23 سال سابقه و مدرک دیپلم ، گروه شغلی 3 دارند. آیا این انصاف است

2- چرا کارگران و کارکنان باید برای استفاده کردن از ویلاهای چادگان یا انزلی پول باید بپردازند؟ تنها دلخوشی ما کارگران و کارکنان شرکت استفاده از این امکانات است لطفا مسوولین ترتیب اثر بدهند.

3- از دوسال گذشته که صحبت از انتقال کارگران و کارکنان این مرکز به دیگر قسمت های کارخلانه شده  و قرار گردیده این واحد توسط شرکت ادارهشود، امنیت شغلی و انگیزه پرسنل بسیار پایین آماده است.

4- برخی از کارگران این بخش دارای مدرک تحصیلی صنعتی هستند و دوست دارند در بخش های دیگر شرکت مانند خط تولید مشغول به کار شوند، ولی امکانات انتقال این افراد مهیا نیست.

5- مدرک دیپلم شاغلین مرکز پخت چرا مورد قبول بخش اداری شرکت واقع نمی شود

6- چرا به جای 12 بن تخفیف مرکز فرهنگی، تفریحی، دو عدد بن استفاده رایگان در نظر گرفته نمی شود.

7- بازنشستگان همچنان در مورد حقوق های عقب افتاده و ما به التفاوت 12 درصدی افزایش مستمری‌ها هم در چهارماهه  سال جاری اعتراض دارند.

8- بازنشستگان گلایه دارند، در شرایطی که مطالبات معوقه پرداخت نشده، بحث ادغام در تامین اجتماعی بر نگرانی و نارضایتی بازنشستگان دامن زده است.