گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

با توجه به گزارش سالیانه هیات مدیره ایران خودرو و اعلام اینکه سود سهام 5 ریال بوده است کارگران می پرسند :

1فروش بالای ایران خودرو در این چند سال اخیر که سودآوری بی اندازه برای شرکت داشته است ،کجاست؟

2آیا این 5 ریال سودسهام ،یک دلیلش حقوق های نجومی نیست که مدیران ایران خودرو می گیرند؟

3سود سهام 5 ریالی چقدر باعثش سیاست های مدیران ایران خودرو بوده است؟ چه کسی باید این موضوع را پیگیری و اثبات کند؟

4با توجه به مخالفت مدیریت قبلی آقای منطقی با سرمایه گذاری در آذربایجان، ونزوئلا، سوریه و … چقدر از این زیان شامل این سرمایه گذاری غلط بوده است؟

5در حال حاضر ماشین آلات و سوله های سرمایه گذری ایران خودرو در کشورهای فوق در چه حالی هستند و مدیریت برای تبدیل این سرمایه گذاری و استفاده بهینه چه تصمیمی گرفته است؟

6شنیده می شود که سوله های سرمایه گذاری شده در این کشورها تبدیل به انبار کالای متروکه شده است؟ آیا این شنیده ها درست است؟

7مدیریت فعلی برای این تصمیم غلط چه هزینه ای پرداخته است؟ آیا فقط باید این زیان از جیب کارگران و کارکنان و سهام داران به باد رود؟

ما نظر ریاست جمهور و وزیر صنعت و هیات مدیره را به این موضوع جلب کرده و خواستار توضیح در این مورد هستیم.