گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازمعضل پشه های سفید در تهران

چندسالی است که خیابان های تهران بخصوص بخش های مرکزی و جنوبی از میدان ولی عصر به پایین مورد هجوم پشه های سفید در فصل تابستان قرار گرفته است. مردم بخصوص کودکان در این مورد بیش از سایر افراد دیگر ناراحت و اذیت می شوند به طوریکه از رفتن به پارک ها و خیابان خوداری می کنند.

 در سال گذشته در جدالی که میان سازمان محیط زیست و شهرداری تهران صورت گرفت، هر کدام دیگری را مسوول برطرف کردن معضل پشه های سفید قلمداد کردند. در این میان مردم شهر تهران بیشترین آسیب را متحمل شدند. بیماری های تنفسی و چشمی از موارد این آسیب هاست.

معضل پشه های سفید حتا در زمستانها هم دست از سر مردم جنوب شهر تهران هم بر نمی دارد. در منطقه بازار تهران ، زمزم، نواب، پشه ها در طول سال جولان می دهند.

اینکه هر دو سازمان شهرداری و محیط زیست باید این موضوع را حل کنند تردیدی نیست، اما شهردار خوش پوش ما و رییس سازمان محیط زیست همیشه خندان آیا در تهران زندگی نمی کنند؟ آیا شهردار تهران و یا خانم ابتکار به هنگام رفتن به خیابان بهشت و یا محل کار خود پشه های سفید را نمی بینند؟ آیا ماشین های کولر دار و داشتن دستگاه تهویه مطبوع و هوای تازه در محیط کار و خانه این دو مسوول باید آنان را در مورد درد های مردم بی تفاوت سازد؟

آقای قالیباف که در هر موردی از سردار بودن خود در جنگ داستان ها می گوید مغلوب پشه های سفید شده است؟ یا اینکه دلش نمی آید بودجه شهر را هزینه پشه ها کند؟

جنگ با پشه های سفید سرداران خود را می طلبد و آقای قالیباف ثابت کرد که سردار این جنگ نیست و از پشه های سفید شکست خورده است.