گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه

با درود وخسته نباشید

اینجانب یکی ازپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه هستم که بهمن ماه سال 94 به بخش خصوصی واگذار گردیده است.اخیرا مدیرعامل جوان شرکت اقای اسدبیگی طی مصاحبه ای با نشریه صدای کرخه که نشریه ای محلی است انجام داده و مباحثی درخصوص شرکت وپرسنل عنوان نمودند که لازم میدانم از اين طریق آن رانقد کنم.

ایشان درخصوص کارگران شرکت که بازنشسته شده اند یا در شرف بازنشستگی هستند و بیش از 2 سال است تقاضای مزاياى كارزیان آور آنها تایید شده و منتظر پرداخت 4 درصد سهم کارفرما به بیمه هستند گفته اند:« که یکی از معضلات در گذشته و مدیریت قبل بوده » مگرایشان با آگاهی کامل از شرایط شغلی پرسنل، شرکت را خریداری نکردند که مشکلات را به گردن دیگران می اندازند؟ و ایا طبق مزائده برگزار شده شرایط را نپذیرفته است؟

گفته اند که:« پرداخت سنوات افرادی را هم که بازنشسته شده اند را طبق عرف پرداخت خواهند کرد» مگر در ایران قانون وجود ندارد؟

در ثانی چراطبق عرف منطقه درپرداخت مزایا وحقوق پرسنل عمل نمی شود؟ شرکت کاغذ سازی پارس، شرکت همجوار هفت تپه بلافاصله پس از تایید تقاضای زیان اور کارگران 4درصد سهم کارفرما را به بیمه پرداخت می کند چرا در نیشکرهفت تپه بیش از 2سال است بیش از700 نفر منتظر4 درصد بیمه سهم کارفرما هستند. یا در شرکت نیشکرکارون چرا ضریب ریالی حقوق پرسنل آن شرکت را به کارگر ،اقای اسدبیگی پرداخت نمی کند!!! چرا 10میلیارد مصوبه مجلس رابرای نی برآن پرداخت نمی کند؟ چرا طبق شرکت کارون عمل نشده و هنوز کارگران نی بر سرگردان و بلاتکلیف هستند و موار ددیگر.

2درموردتآخیر پرداخت حقوق گفته اند:« که منظم و با یک ماه تاخیر پرداخت می شود که طبق ماده37 قانون کار باید هرماه پرداخت شود. بیش از هزار کارگر روزمزد حقوق بهمن و اسفند 94 را و دوماه سال95 رادریافت نکرده و از ابتدای سال بیمه آنها پرداخت نشده است. ماشینهای استیجاری نیز بیش از شش ماه حقوق نگرفته اند پیمانکاران که بماند… از اینکه ایشان اعتراضات کارگران را وابستگی به بیگانه و خط گرفتن از بیگانه دانستند توهین و تهمت اشکار به کارگران میدانیم. تعدادکارگران معترض را 30 الی40 نفر اعلام کردند و گفتند بقیه مشکلی برای تاخیر حقوق راندارند را غیرواقعی میدانیم و بررسی سطحی ومیدانی موضوع شرایط واقعی رانمایان می کند

3درخصوص منازل شرکت گفتند که:« باید بجای مالیات وعوارض حق اجاره بها را افزایش دهند .» قبلا و هر ساله این افزایش با نرخ تورم و از طریق قطع حق تردد ومسکن اعمال شده است و دلیلی ندارد هزینه مسکن آنقدر که اعلام کردند افزایش یابد. ضمنا درسالهای گذشته پرسنل ساکن اقدام به تعمیر و نگه داری منازل اقدام کردند آیا کارفرمای محترم حاضرند هزینه های چندمیلیونی پرسنل را پرداخت کنند تا انها را تخلیه کنیم؟

کارگر نیشکر هفت تپه