گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه

صبح امروزچهارشنبه 7 مهر مراسمی در نمازخانه شرکت نیشکر هفت تپه برگزار گردید. اقای سیامک نصیری افشار فائم مقام مدیرعامل به کارگران اعلام نمودند که:« در زمان دولتی بودن شرکت (قبل ازبهمن ماه94 ) سالانه حدود 35 میلیارد تومان دزدی می شده است که پس ازخصوصی شدن شرکت جلوی آن گرفته شده وشرکت به کوری چشم مخالفین به سودآوری رسیده است.»

اگر منظور آقای افشار مدیران قبلی شرکت است چرا برخی از آنها هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند؟ لازم به ذکر است که شرکت قبل از واگذازی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع اداره می شد. امیدواریم سازمان گسترش  و نوسازی صنایع در خصوص این ادعای قائم مقام مدیریت شرکت نیشکر هفت  تپه پاسخگو بوده و اگر تخلفی صورت گرفته برخورد قانونی صورت بگیرد.ایشان درخصوص پرداخت دوماه حقوق پرسنل هیچ گونه پاسخ روشنی نداشت. و بنابر اطلاع موثق امروز می بایست به استانداری مراجعه و به استاندار در خصوص عملکرد ضعیف و ناتوانی در انجام مطالبات طلبکاران و پرسنل پاسخگو باشند.