اخبار کارگری از شرکت واحد اتوبوسرانی

“به نام دادگر”
 
1-کارگران هیس       مدیران در غارتند
کارگران حرف نزنید. حرکت نکنید. فقط و فقط کار کنید و تولید کنید. حتی به اطرافیان تان هم نیم نگاهی نکنید که چه میگذرد چون باعث کاهش تولید میشود و سود کمتر گیر کارفرمایان می آید.
کارگر و راننده شرکت واحد فقط کار کند، مسافر جابجا کند، حرف هم نزند و دنبال حقوق از دست رفته خود نباشد. مسکن هم نخواهد حداقل معیشت آبرومند را هم نخواهد تا مدیران پاداش بیشتری بگیرند. چرا؟ چون حکم است کارگر از تولد تا مرگ کارگر باقی بماند و در فقر و نداری بسوزد.
مدیران نالایق شرکت واحد(کارفرما) میخواهند کارگران بیشتر از فقر در ناآگاهی نسبت به حقوق خود قرار بگیرند و قانع باشند. نسبت به حداقل ها دم نزنند تا کارفرما و رانت خواران شرکت واحد ((مدیران و حراست)) راحت تر بخورند و ببرند و کسی هم دم نزنند. اگر کسی هم حرفی بزند با انواع و اقسام فشارها و جابجائی ها روبرو خواهد شد.

مدیران فربه و چاق و چله شرکت واحد در مقابل هر اعتراضی بوسیله عوامل خود شدیدترین برخوردها را با کارگران دادند. چرا؟ چون پاسخ گو نیستند چون کسی حق سئوال کردن ندارد چه رسد به اعتراض . اگر کارگری هم بصورت فردی اعتراضی کند کارش با حراست و بازرسی و انواع تضییع هاست.
کارگر شرکت واحد کار کند حقوق بخور و نمیر بگیرد مدیران نالایق کار مفید نکنند و چندین برابر حقوق بگیرند. کجای این کار انصاف است!!!
با امید روزی که این بی عدالتیها در شرکت واحد گوش شنوائی پیدا کند
 
2- چرا مسئولان و مدیران شرکت واحد شرکت واحد عوض نمیشوند.
سالهاست شرکت واحد اتوبوسرانی از معضلی بنام مدیران مادام العمر و تام الاختیار رنج میبرد. مدیرانی که با استفاده از رانت و نفوذ بالادستی ها در شرکت واحد آمده اند و خون کارگران را می مکند و حقوقهای و پاداشهای آن چنانی میگیرند و به کسی هم پاسخگو نیستند چرا علیرغم تمامی اعتراضات نسبت به بعضی از افراد همچنان در پست های خود ابقا و نوعی دهن کجی به کارگران میشود. به عنوان نمونه مسئول توقفگاه غرب سامانه یک که توسط مدیریت وقت سامانه به منطقه فوق انتقال داده شد.
فرد مذکور نمونه کوچکی از این مدیران دون پایه و نالایق میباشد که با توجه به عدم آشنائی به ابتدائی ترین روش مدیریت با استفاده از روش چماق گونه اقدام به قطع اضافه کاریها ،جابجائی،انتصابات و ،،،،،،عرصه کار را به عموم کارگران زحمتکش تنگ نموده است.شکی نیست که نامبرده طبق اوامر روسای خود عمل نموده و خواسته های آنان را پی میگیرد. شاید گزارشات از تخلفات مسئولین توسط سندیکا باعث برکناری متخلفان نمی شود؟ شاید در پس پرده بده بستان میان مسئولین و مدیریت در کار باشد؟ شاید دستورات از جاهای دیگر مزید بر علت میباشد؟
چه خوبست انتصاب کنندگان بصورت صاقانه جوابگوی مخاطبان باشند زیرا در یک همه پرسی از شاغلین تمام قصورات انجام شده را متوجه مدیریت سامانه یک می دانند.
در پایان با توجه به اینکه در شرکت واحد هیچ نهاد و نظارتی به عملکرد مسئولین وجود ندارد و هیچ محل و کانونی برای ارجاع دادرسی کارگران نیست که شاهد این همه حق کشی نسبت به حقوق اولیه خود نباشند ،بدیهی ست عواقب اینگونه کارشکنی ها و ظلم ستیزیها در آینده به عهده مسئولین مربوط میباشد.
 
3- یکی از معضلات و مشکلات این روزهای مجموعه شرکت واحد به ویژه سامانه یک ، صادر کردن دستورات خلاف عرف و قانون فقط و فقط در جهت منافع مسئولین می باشد که خروجی آن اجحاف و تنش در حق کارگران گردیده و پس از اینکه توسط کارگران متضرر، اعتراضی به نحوه کار و عمل مسئولین می شود طی سنت همیشگی از حربه فعالیت سندیکا و واگذاری به بخش خصوصی صحبت به میان می آورند.به عنوان نمونه در یک اقدام منفعت طلبانه مسئولین فنی سامانه یک ، ادغام بخشهای جلوبندی و ترمزی میباشد.
در حالی که طبق حکم ،سیستم هدایت خودرو و طبق قانون 3 کارگاه مجزا با حق سرپرستی طراحی شده است.1-ترمزی 2- جلوبندی و هیدرولیک فرمان 3-  کمپرس یا پنوماتیک
سئوال اینجاست:آقایان مسئول با ادغام این دو بخش حق و حقوق پرسنل چه میشود؟
آیا سرپرستان این دو قسمت طی ادوار گذشته از گرفتن حق سرپرستی ،همچنان برخوردارند؟
مگر نه اینکه یکی از مهمترین وظایف سرپرستان کارگاهها،اشراف بر کار و نظارت بر حسن انجام کار میباشد؟با ادغام کردن این دو کارگاه و مسئولیت دادن به افرادی که فاقد تخصص میباشند و اجبار آن توسط مسئولین به کار بر خلاف نپرداختن حق پست،آیا صحیح است؟
این سوء استفاده نیست؟ پس چیست؟
حق پست کارگاه جلوبندی در اختیار آقای (ع م) میباشد که اصلا در چارت تعمیرگاه  و در آن قسمت اشراف نداشته و در قسمت دیگری شاغل می باشد که این خود گوشه ای از تخلف مسئولین مربوطه میباشد.در صورت بروز خسارت ( از جمله لاستیک سابی فراوان و خرابی پی در پی لاستیکها صدای جلوبندی و به تبع آن خراب کردن کمک اطاق و در نهایت پایه خمره ای) توسط افراد فاقد تخصص انجام گرفته، تکلیف چیست؟
چه کسانی دستور این کار را میدهند و هدفشان از این کارهایی که باعث ضرر دهی شرکت و توقف و رکود در امر حمل و نقل می گردد،چیست؟
همچنان منتظر جواب دهی مسئولین ذیربط در خصوص اقدامات صورت گرفته میباشیم.
 
4- خط شبانه سامانه یک که با تعداد 30 دستگاه اتوبوس شهاب به شرکت ایمن سیر هویزه واگذار گردیده است.  در مورخه 25 شهریور روز پنجشنبه 2 دستگاه اتوبوس یانگ من بشماره های 79898 و 79911 که متعلق به بخش دولتی میباشد اقدام به جابجایی مسافر و درآمد زایی در خط شبانه توسط مسئولین سامانه یک نموده است.
به دستور چه کسی از بیت المال هزینه شده است ؟ و درآمد این کار به جیب چه کسانی رفته است؟
چرا مسئولین حراست و بازرسی همچنان چشم و گوش خود را نسبت به تخلفات مجموعه سامانه یک بسته نگه میدارند؟
در حالیکه کارگران محروم از حق مسکن جهت گرفتن حق خود به جلوی شورای شهر و شهرداری میروند با احضار و نشان دادن عکسهای گرفته شده توسط عوامل حراست اقدام به جابجایی،تغییر شیفت و ساعت کاری مینمایند  و ایجاد رعب و وحشت می کنند اما در مورد این گونه تخلفات ساکت مانده اند؟
آقایان مسئول کمی بخود آمده و در قبال این گونه اعمال خلاف واکنش نشان دهید. و بدانید کارگران سندیکایی چشمان تیزبین منافع کارگران و افشا کننده سو استفاده کنندگان هستند.