خصوصی سازی یا مافیا در تاکسی رانی

حمل و نقل شهری همواره یکی از دغدغه های اصلی در موضوعات هر شهری بوده و هست. بی تردید حل مشکلات معیشتی این بخش از زحمتکشان می تواند در سطح جامعه تاثیر گذارباشد
تاکسیرانی در تهران قدمتی بیش از 70 سال دارد. و این قشر زحمتکش برای تحصیل روزی بیش از زحمتکشانی که در موسسات تولیدی کار می کنند زحمت کشیده و با مشکلات معیشتی و ارگان های شهری روبرو هستند.
رانندگان تاکسی برای حل کردن این مشکلات در اواخر دهه سی مبادرت به ایجاد اتحادیه رانندگان تاکسی کرده تا مشکلاتشان را پیگیری و حل کنند. این اتحادیه نیز مبادرت به تشکیل تعاونی تاکسی رانان کردتا بخشی از مشکلات رانندگان تاکسی از قبیل فراهم آوردن روغن، لاستیک، تعمیر و تعویض تاکسی را در دستور کار خود گذاشتند. در سالهای بعد برای خرید ارزان لاستیک و روغن بخشی از سهام کارخانه کیان تایر ( لاستیک البرز ) و سهام روغن شرکت نفت را خریداری کردند. لاستیک ارزان و روغن ارزان و تعمیرگاههایی که با اتحادیه و تعاونی تاکسی رانی قرارداد داشتند مبادرت به پوشش دادن مشکلات رانندگان در زمینه های فوق را نمودند تا باری از دوش رانندگان تاکسی برداشته شود. متاسفانه اتحادیه در سال 1364 بسته شد و تعاونی هم دچار سو استفاده های مالی و مدیریتی قرار گرفت. امروز همکاره تاکسی رانان سازمان تاکسی رانی است که زیر مجموعه ای از شهرداری تهران می باشد

تا 20 سال پیش همه رانندگان تاکسی در زیر مجموعه تاکسی رانی جمع بودند که با خصوصی سازی سرو کله بنگاههایی پیدا شد که هیچ تجربه ای در امر حمل و نقل شهری نداشته و ندارند. در حال حاضر تاکسی رانان به خطی، فرودگاهی، تلفنی و آزاد تقسیم شده اند. در حالی که در گذشته ای نه چندان دور زیر نظر سازمان تاکسی رانی فعالیت می کردند.
با اجرای طرح خصوصی سازی و یا وارد کردن مافیا به این بخش از حمل و نقل شهری مشکلات رانندگان چند برابر شده است. این شرکت ها که فقط نام شرکت را یدک می کشند در حقیقت باجگیرانی هستند که لقمه نان رانندگان تاکسی را بدون هیچ زحمتی شریک شده اند. این شرکت ها از هر راننده تهرانی حداقل ماهیانه 60 هزار تومان شارژ دریافت می کنند که مثلن خدمات ارایه بدهند. یکی از خدمات آنان موضوع بیمه رانندگان است که بارها حق بیمه کسر شده رانندگان را به شعبات تامین اجتماعی پرداخت نکرده اند. و یا در تعویض تاکسی های فرسوده با 4 برابر کردن قیمت اصلی خوردو فروخته شده با این رانندگان باعث نابودی این زحمتکشان را فراهم آورده اند.
امروز کارخانه لاستیک دنا که 15 درصد سهامش متعلق به رانندگان تاکسی است فروخته شده و ریالی به رانندگان هم پرداخته نگردیده است.
لاستیک البرز که روزگاری با تولید بهترین لاستیک ها مشهور بود و بخش اعظم لاستیک هایش در اختیار رانندگان تاکسی و اتوبوسرانی قرار می گرفت امروز به همت همین مافیا و واردات لاستیک از خارج ، ورشکسته شده است.
معلوم نیست که سهام افسانه ای تعاونی این رانندگان به چه مصارفی رسیده است.

خواسته های رانندگان تاکسی تهران اعمم از خطی و فرودگاهی و تلفنی و آزاد :

1-بررسی مالی تعاونی تاکسی رانی
2- تشکیل اتحادیه رانندگان تاکسی
3-بررسی دفاتر مالی شرکت های مافیایی حمل و نقل در حوزه تاکسی رانی
4-گزارش سازمان تاکسی رانی از عملکرد خود طی 20 سال اخیر
5-برگشت اموال تاکسی رانان به تعاونی و بررسی و محاکمه مدیران تاکسی رانی می باشد