گزارش خبرنگار پیام سندیکا از هفت تپه

امروز 18 مهر 1395 کارگران شرکت هفت تپه در اقدامی چند باره صبح امروز به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مطالبات عقب افتاده در شرکت اقدام به اعتصاب نموده اند.

از زمان آمدن مدیران خصوصی شده این شرکت متاسفانه نه تنها به مشکلات کارگران رسیدگی نمی شود بلکه مشکلات دیگری از جمله اخراج کارگران بومی را نیز در سال جاری دامن زده شده است.