گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تلاش کارگران و متخصصان ذوب آهن

کارگران و متخصصان سخت کوش توانستند رکورد جدیدی در ریخته گری شماره 5 به ثبت برسانند. این زحمتکشان توانستند با تعداد ذوب متوالی و بصورت شش شاخه و با سرعت ریخته گری 6/1 متر بر دقیقه در زمان کل 11 ساعت به رکورد جدیدی دست پیدا کنند. این رکورد که با نظارت بر روی کابل کشی ها و نصب تجهیزات تادیش گرمکن و تادیش خشک کن انجام پذیر گشت.
راه اندازی تعدادی از تجهیزات  و مکانیزم ها بدون حضور کارشناسان خارجی صورت گرفت و منجر به نصب دوربین های مدار بسته ، تجهیزات مخابراتی، کنترل سطح فولاد مذاب و سیستم توزین ازجمله موارد این تلاشگران بوده است
کارگران چشم انتظار واکنش مدیریت به این تلاش های بی وقفه درجهت کمتر کردن هزینه های شرکت و خودکفایی در این امور هستند.