تروریسم، زاییده فقر است!

چندی است در خبرها از عناصر داعش که در کشورمان کشته می شوند خبرهایی هرچند کوتاه در رسانه ها منتشر می شود. نشریه پیام فلزکار در سال گذشته خبری منتشر نمود که چگونه عناصر تندرو در نخل تقی ( شهرکی است چسبیده به عسلویه ) به کارگران حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند . در همان خبر اعلام کردیم که فقر در استانهای نفت خیز باعث جذب جوانان بیکار به عناصر تندرو و تجزیه طلب می شود.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران نیز در اطلاعیه ای در 20 مهر 94 اعلام کرد: « پولهای وهابی های آن سوی آب برای شافعی های فقیر این سوی آب برای تدارک مقدمات تشکیل خانواده در میان جوانان، توسط امام های جماعت روند این ناهنجاری ها را شدت بخشید، آیا بذر و هسته ی گروهای داعشی بدین وسیله در ایران در حال پاشیدن است؟!  این روند را با هیچ بگیر و به بندی نمی توان سرکوب کرد و مانع گسترش آن شد. زیرا ریشه این روند در بی عدالتی اقتصادی است که دولت های پس از جنگ به صورت خزنده و با حذف غیر قانونی اصل 44 قانون اساسی ایران انجام داده اند »

داعش و یا تروریسم در کشورهای فقیر و مصیبت زده با اجرای دستورات صندوق بین المللی پول پدیدار می شوند. این کشورها دارای آموزش و پرورشی بی بضاعت و بدون آموزش های اجتماعی هستند. داعش با پول و یا تحریک احساسات قومی آنان را به خدمت می گیرند. سالهاست که در بلوچستان ، ایلام، کرمانشاه که از استانهای فقیر هستند تروریست ها نیرو می گیرند.  برای مقابله با این تروریسم چه باید کرد؟ آیا تنها انهدام این شبکه ها مانع از ایجاد شبکه های تروریستی در سایر نقاط خواهد شد؟ آیا مدیران امنیتی از خود پرسیده اند که چرا جوانان به این گروهها می پیوندند و چاره چیست؟
بی تردید بازجویان امنیتی از این جوانان که عمر خود را به آتش سپرده اند بارها پرسیده اند که چرا به سمت تروریسم رفته اند. کاش این مصاحبه ها جهت  واکاوی در اختیار جامعه شناسان و مدیران جامعه قرار می گرفت تا آنان نیز متوجه می شدند که این جوانان نگون بخت به دلیل فقر به سمت این گروهها رفته اند.
در استانهای جنوبی با توجه به فقر شدید ، سطح آموزشی ناکافی و بخصوص پولی شدن آموزش و فاصله طبقاتی که در آموزش پدید آمده و بیکاری شدید، عواملی است که جوانان پر انرژی ما را به سمت کارهای تروریستی می راند. برای مقابله با تروریسم از هر نوع آن چه داعشی چه القاعده ای چه طالبانی و اعتیاد، سرقت، ولگردان خیابانی، ….  تنها باید با افزایش سطح آگاهی مردم و آموزش از پایه های دبستان به کودکان و هم چنین مبارزه قاطع با فساد اداری و بیکاری جوانان ریشه این بیماری را خشکاند.
همه مردم ایران و بخصوص مدیران جامعه نباید اجازه دهند که از ناآگاهی و فقر جوانان مان سو استفاده گردد.
چهره دیگر داعش را می توان در ناهنجاری های گسترده در جامعه دید. از زورگیری، دزدی، قاچاق، خانه های فساد…. اینها نیروی ذخیره داعش هستند که در جامعه بصورت پراکنده فعالند و هرآن می توانند در خدمت عناصر پلید تروریستی قرار بگیرند.
کاهش فاصله طبقاتی، رایگان شدن آموزش و درمان ، رفع بیکاری، مبارزه قاطع با فساد منجر به شکست تروریسم و تفکر تروریستی خواهد بود.
 
تحریریه نشریه کارگری پیام سندیکا مهر 95