گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازتجمع رانندگان تاکسی

صبح امروز 26 مهر بیش از 80 تن از رانندگان تاکسی فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی که از محل فرودگاه امام بصورت زنجیری حرکت کرده بودند مقابل سازمان تاکسیرانی در میدان آزادی دست به تجمع زدند.
اعتراض این رانندگان به سازمان تاکسیرانی مبنی بر تعویض خودروهای فرسوده با خودرو های سمند و اریو بود. رانندگان پس از تعویض از ورود به فرودگاه منع شده اند. سازمان تاکسیرانی خودرو سمند و آریو را دراختیار رانندگان قرا ر داده که مورد تایید فرودگاه امام نمی باشد وباعث مشکلات عدیده گردیده و رانندگان اریو برای پرداخت اقساط با مشکل روبرو شده اند.

همچنین با تصمیم سازمان تاکسیرانی ، تاکسیرانان امام خمینی حق کار در مهرآباد را دارا نمی باشند و بالعکس تاکسیرانان مهرآباد حق کار در فرودگاه امام خمینی را ندارند. در صورتیکه در سال گذشته از هر راننده 290 هزار تومان بابت دوربین گذاری و رعایت نوبت کامپیوتری گرفته شده بود.
هرچند دو تن از معاونان سازمان تاکسیرانی در جمع رانندگان معترض حاضر شدند و قول مساعد دادند که مشکلات رانندگان را در اسرع وقت حل کنند، اما رانندگان می گویند از این وعده ها بسیار دیده اند و بر حق خود مبنی بر داشتن اتحادیه رانندگان تاکسی جهت مقابله با این بی قانونی ها تاکید داشتند.