گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه

بادرود. صبح امروز چهارشنبه تعدادی از پیمانکاران طلبکار شرکت که بارها جهت طلب خود به شرکت و حتا استانداری و دیگر مقامات مراجعه کرده بودند و حتا حکم قضایی جهت دریافت طلب خود دارند، اما ازگرفتن مطالبات نا امید شده بودند. قصد داشتند که به مدیریت شرکت مراجعه کنند که حراست شرکت با بستن درب شرکت مانع ورود آنها به شرکت شد که باعث عصبانیت آنها گردید و از بالای درب ورودی وارد شرکت شدند که قائم مقام شرکت حضورنداشت. در ساعت ۲ بعد از ظهر جلسه ای درمدیریت شرکت برگزارشد که بدلیل اختلاف بین دو طرف باعث درگیری فیزیکی شدید و ضرب و شتم قائم مقام شرکت سیامک نصیری افشار شد. در این درگیری رییس امور مالی نیز کتک خورده و شیشه های دفترمدیریت شرکت نیز شکسته شد.

 پس ازدرگیری بلافاصله درکمال تعجب بجای نیروی انتظامی، نیروهای سپاه پاسداران وارد شرکت شده و نیروهای ویژه در شرکت مستقر کردند. البته از ابتدای واگذاری شرکت شایعه بود که شرکت به سپاه واگذارشده که کسی دراین خصوص پاسخگو نبود. بعدازدرگیری قائم مقام شرکت از افراد مذکور به پاسگاه هفت تپه مراجعه و از پیمانکاران معترض شکایت کردند.
 
دست دولت درد نکند که شرکت در حد بین المللی را به چه کسانی فروخته؟ این افراد نه تنها از عهده بدهی های شرکت برنخواهند آمد و بی تردید اموال شرکت را نیز به حراج خواهند گذاشت ، بلکه متاسفانه  رفتاری در حد اوباش به نمایش گذاشته اند.