شادباش به مناسبت برگزاری مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران

دوستان گرامی،

انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون صنفی معلمان که با رای قاطع آموزگاران انجام پذیرفت ، را پویه ای می دانیم که با تکرار آن و همگانی شدنش جوانه های دمکراسی را در کشور ما رقم خواهد زد.

تلاش شما در اثبات این حقیقت که کار صنفی را نمی توان با برچسب امنیتی، متوقف نمود سزوار تحسین است.

ما ضمن شادباش به شما آموزگاران و هیات های منتخب، به هوشمندی تان در حسن انتخاب مجدد آقایان بهشتی، عبدی، بداقی ، باغانی و نیک نژاد تبریک گفته و اعلام می کنیم با عهدی که با شما بستیم، پای بندیم و گسترش روزافزون این روابط را خواستاریم.

با درود به آموزگاران شجاع مان

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران 1 آبان 1395