ایران همچنان به زندانی کردن فعالان سندیکایی ادامه می‌دهد

۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ (۵ آبان ۱۳۹۵)

در هنگامی که «اینداستریال» (IndustriALL) پیوستن نخستین سندیکا از ایران به این سازمان را خوشامد می‌گوید، دولت ایران همچنان به زندانی کردن رهبران کارگری به علّت فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهد.

در ماه اکتبر ۲۰۱۶، کمیتهٔ‌ اجرایی اینداستریال پیوستن سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران (UMMI) به «اتحادیهٔ‌ جهانی اینداستریال» را تصویب کرد. با وجود این، ماه اکتبر ماه تیره و تاری برای سندیکاهای ایران بود.

روز ۷ اکتبر (۱۶ مهر) حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملّی» تأیید شد. روز ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) دو فعال کارگری، یعنی جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیهٔ آزاد کارگران ایران، و شاپور احسانی‌راد، هر کدام به ۱۱ سال زندان به اتهام «تشکیل اتحادیه و تبلیغ علیه نظام» محکوم شدند. جعفر عظیم‌زاده قبلاً در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) حکم شش سال زندان و دو سال ممنوعیت فعالیت در رسانه‌ها و نیز در سپهر مجازی گرفته بود.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران برای آزادی این سه رهبر اتحادیه‌یی و برای لغو احکام آنها تلاش می‌کند. کمال اوزکان، دستیار دبیرکل اینداستریال می‌گوید که اذیت و آزار سندیکاها در ایران باید فوراً متوقف شود.

اینداستریال تداوم زندانی کردن رهبران سندیکایی را به‌شدّت محکوم می‌کند و از فعالیت آزادانه و دموکراتیک اتحادیه‌های صنفی و سندیکاها در ایران حمایت می‌کند.

در حالی که تحریم‌های اقتصادی لغو شده‌اند و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به کشور ایران جاری می‌شود، دولت ایران باید بی‌درنگ به حقوق سندیکایی و حقوق بنیادی بشر احترام بگذارد و آنها را رعایت کند. در چنین زمینه‌ای است که ما از دولت ایران می‌خواهیم که کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار دربارهٔ آزادی تجمع و حمایت از حق تشکل، و حق تشکل و مذاکره و چانه‌زنی جمعی را تصویب کند.