مهار بحران بیکاری با اجرای پروژه های ملی

بهره برداری از ریل ملی ذوب آهن به دست توانای کارگران و متخصصان ایرانی در اوایل آبان ماه اجرایی شد. افزایش سطح خطوط راه آهن که ایمنی 60 برابری نسبت به ناوگان جاده ای دارد مهار بیکاری را امکان پذیر می کند. برای توسعه ناوگان ریلی به 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش و در بخش واگن سازی نیازمند است. 40 درصد ناوگان ریلی ایران فرسوده بوده و ساخت واگن های به روز سرعت لوکوموتیو ها  را از 120 کیلومتر به 250 کیلومترافزایش خواهد داد که باعث صرفه جویی 3 هزار میلیارد تومانی در سال و صرفه جویی در مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد بود. با این سرمایه گذاری حداقل 480 میلیون لیتر سوخت در کشور صرفه جویی خواهد شد.

با بهره برداری از ریل ملی در ذوب آهن یکی از جهت گیری های اقتصادی و صنعتی دولت می باید بهره گیری حداکثری از توان ریلی باشد. راه اندازی و اجرایی کردن و بازسازی نمودن ناوگان ریلی باعث افزایش 10 درصدی اشتغال در ذوب آهن و 30 درصدی در واگن سازی ها خواهد شد. این سرمایه گذاری به بحران بیکاری در مناطقی چون اصفهان ، اراک، تهران تا حدودی پایان خواهد داد. سرمایه گذاری در بخش های کلان صنعتی همچون ذوب آهن و فولاد و نظارت دقیق بر بازسازی و به روز رسانی این صنایع مادر به جای پروژه های زود بازده ، توان اقتصادی و صنعتی کشور را قوی و در راستای هرچه صنعتی تر شدن کشور می باشد.
در سالهای اخیر نقش سرمایه داری دلال در نابودی صنعت بخصوص صنایع سنگین مشهود بوده است. در همین چند ماهه اخیر که همه ارگانها از راه اندازی تولید ملی با خبر بودند چرا باید از هند و چین خریدهای سنگین ریل انجام گیرد؟
تحریریه پیام سندیکا