گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات رانندگان تاکسی تهران

چرا رانندگان تاکسی به اتحادیه نیازمندند؟
 
خدمات اتحادیه رانندگان تاکسی به رانندگان زحمتکش عضوش آن قدر زیاد بود که هنوز از ذهن رانندگان تاکسی بیرون نرفته است و خواهان بازگشایی مجدد این اتحادیه هستند.
قبل از انقلاب 2 نفر از آخرین مدیران اتحادیه رانندگان تاکسی که زحمات بسیاری را با مدیریت نسبتن صحیح خود کشیده بودن و باعث پیشرفت و کارآمدی این اتحادیه گردیده بودند و هنوز هم رانندگان تاکسی از آنان به نیکی یاد می کنند به نام های سرهنگ سلامی قبل از انقلاب و آقای دکتر وهاب زاده بعد از انقلاب می باشند. عبرتی که متولیان فعلی شاید از آن درس بگیرند و نشوند مانند هاشمی عرب ها که جز لعن و نفرین ثمره ای از رانندگان نبینند. زمان به سرعت برای مدیریت پر از اشکال و خودخواهانه مدیران سازمان تاکسیرانی در حال عبور است.

متاسفانه تشکیلات اتحادیه و تعاونی رانندگان تاکسی بعد از مدیریت دکتر وهاب زاده با مدیریت های مغرضانه سو استفاده گران تا بدانجا به کار خود ادامه داد و به دست شخصی افتاد که با زیرپوش به کار رانندگی مشغول بود و نشان از شخصیتش داشت. این فرد به دلیل رانتی که داشت خیلی راحت و زیرکانه بر مسند مدیرعاملی اتحادیه رانندگان زحمتکش تاکسی قرار گرفت و سالیان سال بدون پاسخگویی مستبدانه در مصدر کار بود. و زمانی که متوجه شد دیگر توان رای آوردن در مجمع را ندارد با کمک سازمان نظارت بر تاکسیرانی بی سر و صدا باعث انحلال اتحادیه گردیده و بدون هیچ حساب و کتابی کرکره اتحادیه تاکسیرانی تهران را پایین کشیدن و اتحادیه را ازبین برد. او با همدستی دیگر رانت خواران به نام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانان تهران( زیر مجموعه شهرداری) و انتصاب هیات مدیره از سوی خود و همین طور انتصاب مدیران بخش های مختلف که به عهده شهرداری بود، اموال و دارایی های رانندگان تاکسی را که در اتحادیه اندوخته شده بود را به تاراج برده و تاکنون هم بیلانی از این تاراج به کسی ارایه نکرده اند.لذا هر چند وقت یکبار مدیرانی با اطلاعات ضعیف بر مسند تاکسیرانی نشسته و چون از مشکلات و مصایب رانندگان بی خبرند نمی توانند مشکلات رانندگان را حل کنند.
زیان هایی که رانندگان تاکسی از این مدیریت های غلط و انتصابی و رانت خوار مافیایی خورده اند این است که به نان شب محتاج و مقروض به تعمیرگاهی و تعویض روغنی و فروشنده لاستیک هستند .
رانندگانی که در 30 سال پیش با وجود اتحادیه ،لاستیک و روغن ارزان تحویل می گرفتند و روزگار به خوشی سپری می کردند ، امروز راننده تاکسی با این سیاست ها ماشین خواب شده است
برای بازگشایی اتحادیه رانندگان تاکسی تهران متحد شویم.