رانندگی یا در جستجوی مرگ

رانندگان فرودگاهی برای اینکه بتوانند اقساط ماشین های مدل بالای خود را بپردازند و از طرف دیگر از پس هزینه های زندگی برآیند مجبورند سخت کار کرده و در طی 24 ساعت به دنبال مسافر باشند و کمتر استراحت کنند . عکس زیر نمایانگر این موضوع است. حادثه فقط به دلیل خستگی زیاد روی داده است. 18 آبان 95 محل حادثه اتوبان تهران قم در مسیر فرودگاه امام .

taxi1