تحول در آموزش پزشکی

کمبود پزشک متخصص در بسیاری از شهرهای کشورمان و کمبود 200 هزار پرستار در سیستم درمانی کشور در حالی است که در سالهای اخیر روند مهاجرت کادر پزشکی به حاشیه خلیج فارس افزایش یافته است. پس از متخصصین و نابغه های علمی ایران برای خروج از کشور و دود شدن هزینه برای این افراد ، بحران در کادر درمانی هر روز چشمگیر تر می شود.
مدیریت کلان جامعه نمی فهمد که میلیاردها دلار سرمایه ملی ما به صورت فرار مغزها و کادر پزشکی متخصص به خارج از کشور، بزرگترین ضررمالی و اقتصادی را بر بدنه کشور وارد ساخته و در حقیقت خروجی سرمایه گذاری در بخش تربیت متخصصین کادر درمانی را با صفر مواجه کرده است.

فرار مغزها و متخصصین و نابغه ها، بخشی از پروژه های دراز مدت از سوی سرمایه داری جهانی برای به شکست کشاندن اقتصاد کشورهای محروم بوده که راه اندازی شده و با ایجاد جنگ و بحران های اقتصادی به کشورهای توسعه نیافته تحمیل می شود. و به یکی از سودآورترین تجارت های دنیا بدل گردیده است.
سرمایه گذاری در بخش های درمانی و ایجاد سیستم جذب پزشکان و کادر درمانی حرفه ای و تامین نیاز های این قشر زحمتکش از خروج آنها از کشورهای جلوگیری کرده و بحران کادر درمانی ما را مهار می کند.
همچنین به دلیل بحران های سیاسی در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و سطح نازل خدمات درمانی در کشورهای خلیج می توان جذابیت کادر درمانی در ایران را افزایش داد و از پذیرفتن توریست هایی که برای درمان به کشور مان می آیند یک پروژه اقتصادی پول سازتعریف کرد.
این مهم در صورتی اجرایی خواهد شد که دولت از دیدگاه دلالی دست برداشته و به سمت سرمایه گذاری درازمدت پیش رود.
 

مازیار گیلانی نژاد